In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 06/03/2023

Xổ số hôm nay đã kết thúc » Xem thêm trang kết quả xổ số theo ngày!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 14-5-4-15-7-3-9-18NL
39919
G.Nhất
34271
G.Nhì
89252
08794
G.Ba
57917
23934
04144
22358
90155
00374
G.Tư
7287
6916
3685
6225
G.Năm
7565
8826
2483
8057
3671
8416
G.Sáu
746
208
679
G.Bảy
47
73
97
23

Hà Nội - 06/03/23

0123456789
4271
3671
9252
2483
73
23
8794
3934
4144
0374
0155
3685
6225
7565
6916
8826
8416
746
7917
7287
8057
47
97
2358
208
679
9919
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 3B2
100N
75
200N
197
400N
5843
8137
8444
1TR
1662
3TR
11328
62898
27083
57533
13379
33651
64557
10TR
22743
77600
15TR
46395
30TR
34992
2TỶ
434547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 06/03/23

000 551 57
1662
228 779 75
333 37 883
447 43 43 44 992 95 98 97

TP. HCM - 06/03/23

0123456789
7600
3651
1662
4992
5843
7083
7533
2743
8444
75
6395
197
8137
4557
4547
1328
2898
3379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N10
100N
66
200N
666
400N
4709
4547
2630
1TR
7543
3TR
38886
15285
17094
34570
62642
80096
80229
10TR
00016
09803
15TR
53737
30TR
68544
2TỶ
376440

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/03/23

003 09 5
116 666 66
229 770
337 30 886 85
440 44 42 43 47 994 96

Đồng Tháp - 06/03/23

0123456789
2630
4570
6440
2642
7543
9803
7094
8544
5285
66
666
8886
0096
0016
4547
3737
4709
0229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T03K1
100N
71
200N
890
400N
3190
9146
0656
1TR
8700
3TR
86306
09725
95595
77168
73473
63737
11736
10TR
61737
59153
15TR
24255
30TR
81573
2TỶ
221818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 06/03/23

006 00 555 53 56
118 668
225 773 73 71
337 37 36 8
446 995 90 90

Cà Mau - 06/03/23

0123456789
890
3190
8700
71
3473
9153
1573
9725
5595
4255
9146
0656
6306
1736
3737
1737
7168
1818
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
73
200N
817
400N
8645
9055
2785
1TR
3319
3TR
26586
78590
42141
50196
45816
84434
30294
10TR
29085
34597
15TR
30796
30TR
18067
2TỶ
191362

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 06/03/23

0555
116 19 17 662 67
2773
334 885 86 85
441 45 996 97 90 96 94

Thừa T. Huế - 06/03/23

0123456789
8590
2141
1362
73
4434
0294
8645
9055
2785
9085
6586
0196
5816
0796
817
4597
8067
3319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
77
200N
561
400N
4690
7236
9284
1TR
4336
3TR
72745
54202
23620
17549
82228
46581
99551
10TR
13242
16404
15TR
18397
30TR
91545
2TỶ
001078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/03/23

004 02 551
1661
220 28 778 77
336 36 881 84
445 42 45 49 997 90

Phú Yên - 06/03/23

0123456789
4690
3620
561
6581
9551
4202
3242
9284
6404
2745
1545
7236
4336
77
8397
2228
1078
7549

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL