In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 25/03/2023

Còn 05:33:39 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 11-8-13-15-1-12PN
32273
G.Nhất
26774
G.Nhì
47449
00099
G.Ba
42018
44879
34758
02573
53468
78759
G.Tư
1143
4584
9372
9795
G.Năm
3750
9885
2890
9364
0917
2156
G.Sáu
114
430
214
G.Bảy
74
22
98
97

Nam Định - 25/03/23

0123456789
3750
2890
430
9372
22
2573
1143
2273
6774
4584
9364
114
214
74
9795
9885
2156
0917
97
2018
4758
3468
98
7449
0099
4879
8759
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3D7
100N
76
200N
730
400N
8387
9798
4717
1TR
6290
3TR
97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512
10TR
42256
79889
15TR
74069
30TR
59679
2TỶ
262761

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/03/23

0556
112 17 661 69 69 68
220 26 779 72 76
330 889 87
442 990 98

TP. HCM - 25/03/23

0123456789
730
6290
7120
2761
4972
1942
7512
76
4626
2256
8387
4717
9798
0268
0669
9889
4069
9679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K4
100N
18
200N
287
400N
2959
6301
2516
1TR
9628
3TR
25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351
10TR
54703
74431
15TR
12509
30TR
13533
2TỶ
814707

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 25/03/23

007 09 03 01 01 556 51 59
114 16 18 6
228 28 7
333 31 31 887
4997

Long An - 25/03/23

0123456789
6301
1201
2331
0351
4431
4703
3533
7014
2516
6556
287
4797
4707
18
9628
5928
2959
2509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T3
100N
88
200N
639
400N
3519
9188
0211
1TR
8213
3TR
80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245
10TR
50594
48175
15TR
56775
30TR
08783
2TỶ
922815

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 25/03/23

05
115 13 19 11 6
226 21 775 75 75 74
339 883 88 88
445 994 90 92

Hậu Giang - 25/03/23

0123456789
0390
0211
7821
7892
8213
8783
5074
0594
0775
0245
8175
6775
2815
2526
88
9188
639
3519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K4N23
100N
81
200N
185
400N
7706
7753
6561
1TR
1126
3TR
28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182
10TR
52279
45780
15TR
15579
30TR
39637
2TỶ
489646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 25/03/23

006 553
113 661
222 20 26 779 79 72 70
337 880 82 85 81
446 993

Bình Phước - 25/03/23

0123456789
9320
8870
5780
81
6561
8922
4672
7182
7753
9093
3113
185
7706
1126
9646
9637
2279
5579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
28
200N
904
400N
0698
0925
7723
1TR
3048
3TR
81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226
10TR
11148
71915
15TR
95425
30TR
24936
2TỶ
048585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/03/23

004 5
115 16 6
225 28 28 24 25 26 25 23 28 7
336 885
448 48 992 98

Đà Nẵng - 25/03/23

0123456789
4992
7723
904
1624
0925
8525
1915
5425
8585
5116
3226
4936
28
0698
3048
1428
9228
1148
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
85
200N
317
400N
2643
7650
9142
1TR
9959
3TR
80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006
10TR
72314
83036
15TR
45598
30TR
84282
2TỶ
962996

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 25/03/23

000 06 559 59 50
114 17 6
226 7
336 35 882 85 85
446 43 42 996 98

Quảng Ngãi - 25/03/23

0123456789
7650
9800
9142
4282
2643
2314
85
1935
1785
9826
2746
5006
3036
2996
317
5598
9959
0259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
59
200N
795
400N
9732
6362
9364
1TR
3489
3TR
95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642
10TR
80675
09334
15TR
44592
30TR
02441
2TỶ
282583

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 25/03/23

0554 59
113 662 64
224 775 78 78
334 37 32 883 89
441 42 992 95

Đắk Nông - 25/03/23

0123456789
2441
9732
6362
0642
4592
8413
2583
9364
6624
4354
9334
795
0675
5837
3578
8578
59
3489

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL