In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 26/03/2023

Còn 07:35:39 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 2-7-11-3-4-6PM
57765
G.Nhất
81664
G.Nhì
81817
24222
G.Ba
29370
84409
04923
57889
07071
93934
G.Tư
4102
2973
6263
6666
G.Năm
8566
3378
2688
1310
3160
6446
G.Sáu
895
560
344
G.Bảy
30
52
63
13

Thái Bình - 26/03/23

0123456789
9370
1310
3160
560
30
7071
4222
4102
52
4923
2973
6263
63
13
1664
3934
344
895
7765
6666
8566
6446
1817
3378
2688
4409
7889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD3
100N
61
200N
791
400N
8259
2877
3781
1TR
5913
3TR
28902
13925
39373
68637
20512
41192
81188
10TR
69866
61190
15TR
44668
30TR
01141
2TỶ
154333

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 26/03/23

002 559
112 13 668 66 61
225 773 77
333 37 888 81
441 990 92 91

Tiền Giang - 26/03/23

0123456789
1190
61
791
3781
1141
8902
0512
1192
5913
9373
4333
3925
9866
2877
8637
1188
4668
8259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K4
100N
63
200N
737
400N
4007
6276
8610
1TR
1876
3TR
72362
17867
99994
99631
20104
63106
93851
10TR
09108
06101
15TR
53998
30TR
31654
2TỶ
316798

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 26/03/23

008 01 04 06 07 554 51
110 662 67 63
2776 76
331 37 8
4998 98 94

Kiên Giang - 26/03/23

0123456789
8610
9631
3851
6101
2362
63
9994
0104
1654
6276
1876
3106
737
4007
7867
9108
3998
6798
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K4
100N
73
200N
152
400N
6540
0252
9137
1TR
6539
3TR
40542
36497
64450
16044
38832
51879
38309
10TR
13366
23683
15TR
60312
30TR
29551
2TỶ
952493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 26/03/23

009 551 50 52 52
112 666
2779 73
332 39 37 883
442 44 40 993 97

Đà Lạt - 26/03/23

0123456789
6540
4450
9551
152
0252
0542
8832
0312
73
3683
2493
6044
3366
9137
6497
6539
1879
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
97
200N
467
400N
1493
8365
7298
1TR
6391
3TR
20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908
10TR
13844
34350
15TR
24667
30TR
16592
2TỶ
168153

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 26/03/23

003 08 553 50
113 667 65 67
27
332 888
444 48 48 992 91 93 98 97

Thừa T. Huế - 26/03/23

0123456789
4350
6391
7832
6592
1493
6113
9903
8153
3844
8365
97
467
4667
7298
0888
6848
6848
0908
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
77
200N
092
400N
7862
3917
8092
1TR
4311
3TR
42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896
10TR
56627
70788
15TR
88822
30TR
39051
2TỶ
893750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 26/03/23

0550 51
118 11 17 662
222 27 20 777
330 888 89 86
443 996 92 92

Khánh Hòa - 26/03/23

0123456789
2630
9020
3750
4311
9051
092
7862
8092
8822
4943
4086
5896
77
3917
6627
1918
0788
5089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
28
200N
072
400N
4534
5825
6344
1TR
1575
3TR
20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433
10TR
76929
00078
15TR
16633
30TR
99704
2TỶ
579113

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 26/03/23

004 5
113 17 19 6
229 24 25 28 778 78 79 75 72
333 33 34 885
444 9

Kon Tum - 26/03/23

0123456789
072
0433
6633
9113
4534
6344
1524
9704
5825
1575
6085
1717
28
0978
0078
6679
6719
6929

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL