In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 16/06/2024

Còn 05:26:00 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 13-18-14-19-4-17-1-8NR
17597
G.Nhất
14213
G.Nhì
82057
25910
G.Ba
34016
95620
66695
91089
19149
96769
G.Tư
6324
9371
9341
9350
G.Năm
2516
2437
5066
6839
9669
4629
G.Sáu
254
366
156
G.Bảy
70
32
96
81

Thái Bình - 16/06/24

0123456789
5910
5620
9350
70
9371
9341
81
32
4213
6324
254
6695
4016
2516
5066
366
156
96
2057
2437
7597
1089
9149
6769
6839
9669
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC6
100N
40
200N
126
400N
7647
2384
3075
1TR
2206
3TR
03950
40055
80789
48958
83780
68024
90302
10TR
51388
97837
15TR
13443
30TR
64493
2TỶ
976784

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 16/06/24

002 06 550 55 58
16
224 26 775
337 884 88 89 80 84
443 47 40 993

Tiền Giang - 16/06/24

0123456789
40
3950
3780
0302
3443
4493
2384
8024
6784
3075
0055
126
2206
7647
7837
8958
1388
0789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K3
100N
92
200N
276
400N
2522
7105
0403
1TR
5078
3TR
34436
58617
55679
01985
25072
63631
05969
10TR
67843
01152
15TR
26935
30TR
73794
2TỶ
945838

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 16/06/24

005 03 552
117 669
222 779 72 78 76
338 35 36 31 885
443 994 92

Kiên Giang - 16/06/24

0123456789
3631
92
2522
5072
1152
0403
7843
3794
7105
1985
6935
276
4436
8617
5078
5838
5679
5969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K3
100N
20
200N
305
400N
8292
1757
2363
1TR
1058
3TR
65196
89825
37055
22283
80570
79340
74553
10TR
13360
32907
15TR
22574
30TR
78343
2TỶ
960290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 16/06/24

007 05 555 53 58 57
1660 63
225 20 774 70
3883
443 40 990 96 92

Đà Lạt - 16/06/24

0123456789
20
0570
9340
3360
0290
8292
2363
2283
4553
8343
2574
305
9825
7055
5196
1757
2907
1058
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
65
200N
913
400N
7291
9110
4347
1TR
8687
3TR
53723
42624
67789
22819
41297
11693
14027
10TR
57410
75164
15TR
01575
30TR
70700
2TỶ
756893

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 16/06/24

000 5
110 19 10 13 664 65
223 24 27 775
3889 87
447 993 97 93 91

Thừa T. Huế - 16/06/24

0123456789
9110
7410
0700
7291
913
3723
1693
6893
2624
5164
65
1575
4347
8687
1297
4027
7789
2819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
42
200N
620
400N
2633
6973
9013
1TR
4876
3TR
73401
12082
61136
51238
71154
11014
74719
10TR
43477
49775
15TR
37145
30TR
88134
2TỶ
168831

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 16/06/24

001 554
114 19 13 6
220 777 75 76 73
331 34 36 38 33 882
445 42 9

Khánh Hòa - 16/06/24

0123456789
620
3401
8831
42
2082
2633
6973
9013
1154
1014
8134
9775
7145
4876
1136
3477
1238
4719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
15
200N
156
400N
5343
3045
4773
1TR
3378
3TR
25171
47526
43781
48575
23629
76916
89818
10TR
14644
39315
15TR
41847
30TR
27672
2TỶ
798207

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 16/06/24

007 556
115 16 18 15 6
226 29 772 71 75 78 73
3881
447 44 43 45 9

Kon Tum - 16/06/24

0123456789
5171
3781
7672
5343
4773
4644
15
3045
8575
9315
156
7526
6916
1847
8207
3378
9818
3629

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL