In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 12/05/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 20-10-7-6-14-17-12-18LZ
54105
G.Nhất
06147
G.Nhì
74859
97508
G.Ba
73957
99482
89320
24590
26706
66538
G.Tư
7963
9465
0076
7088
G.Năm
5862
9352
0691
2480
1519
4340
G.Sáu
751
430
989
G.Bảy
75
33
21
97

Thái Bình - 12/05/24

0123456789
9320
4590
2480
4340
430
0691
751
21
9482
5862
9352
7963
33
9465
75
4105
6706
0076
6147
3957
97
7508
6538
7088
4859
1519
989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGB5
100N
00
200N
474
400N
2647
0797
6157
1TR
9910
3TR
42331
22590
83392
16721
96059
43505
29135
10TR
14167
98771
15TR
79958
30TR
05143
2TỶ
539211

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 12/05/24

005 00 558 59 57
111 10 667
221 771 74
331 35 8
443 47 990 92 97

Tiền Giang - 12/05/24

0123456789
00
9910
2590
2331
6721
8771
9211
3392
5143
474
3505
9135
2647
0797
6157
4167
9958
6059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K2
100N
36
200N
804
400N
2550
2129
5133
1TR
0386
3TR
62042
25995
23479
14917
07907
80693
92269
10TR
56329
84171
15TR
17364
30TR
10012
2TỶ
741575

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/05/24

007 04 550
112 17 664 69
229 29 775 71 79
333 36 886
442 995 93

Kiên Giang - 12/05/24

0123456789
2550
4171
2042
0012
5133
0693
804
7364
5995
1575
36
0386
4917
7907
2129
3479
2269
6329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K2
100N
95
200N
901
400N
4400
7284
1929
1TR
5223
3TR
22228
16211
04594
34530
08717
47073
23945
10TR
49583
58467
15TR
54817
30TR
70574
2TỶ
009572

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 12/05/24

000 01 5
117 11 17 667
228 23 29 772 74 73
330 883 84
445 994 95

Đà Lạt - 12/05/24

0123456789
4400
4530
901
6211
9572
5223
7073
9583
7284
4594
0574
95
3945
8717
8467
4817
2228
1929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
80
200N
500
400N
3517
2598
9571
1TR
1009
3TR
95372
93800
49646
75312
23986
16313
08074
10TR
15218
85265
15TR
36444
30TR
31072
2TỶ
643774

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 12/05/24

000 09 00 5
118 12 13 17 665
2774 72 72 74 71
3886 80
444 46 998

Thừa T. Huế - 12/05/24

0123456789
80
500
3800
9571
5372
5312
1072
6313
8074
6444
3774
5265
9646
3986
3517
2598
5218
1009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
42
200N
422
400N
6759
1156
1636
1TR
4966
3TR
83982
69176
08056
29710
45718
19143
64764
10TR
41565
29865
15TR
76408
30TR
39521
2TỶ
293762

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 12/05/24

008 556 59 56
110 18 662 65 65 64 66
221 22 776
336 882
443 42 9

Khánh Hòa - 12/05/24

0123456789
9710
9521
42
422
3982
3762
9143
4764
1565
9865
1156
1636
4966
9176
8056
5718
6408
6759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
23
200N
225
400N
1667
5119
8554
1TR
1904
3TR
02390
77922
21454
56238
52626
53205
53532
10TR
15442
17891
15TR
56286
30TR
12096
2TỶ
756179

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 12/05/24

005 04 554 54
119 667
222 26 25 23 779
338 32 886
442 996 91 90

Kon Tum - 12/05/24

0123456789
2390
7891
7922
3532
5442
23
8554
1904
1454
225
3205
2626
6286
2096
1667
6238
5119
6179

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL