In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 14/05/2024

Còn 14:27:17 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 14-13-6-11-5-19-10-20MB
16880
G.Nhất
28703
G.Nhì
39525
63916
G.Ba
15096
08691
26638
16518
93526
28481
G.Tư
8610
7148
0858
1031
G.Năm
1597
2914
5213
4645
6661
9199
G.Sáu
934
848
328
G.Bảy
66
63
45
65

Quảng Ninh - 14/05/24

0123456789
8610
6880
8691
8481
1031
6661
8703
5213
63
2914
934
9525
4645
45
65
3916
5096
3526
66
1597
6638
6518
7148
0858
848
328
9199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K20-T5
100N
25
200N
491
400N
7262
8404
5765
1TR
5226
3TR
88289
53444
06758
50088
15711
33823
11824
10TR
76421
45465
15TR
54704
30TR
77260
2TỶ
897285

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 14/05/24

004 04 558
111 660 65 62 65
221 23 24 26 25 7
3885 89 88
444 991

Bến Tre - 14/05/24

0123456789
7260
491
5711
6421
7262
3823
8404
3444
1824
4704
25
5765
5465
7285
5226
6758
0088
8289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5B
100N
18
200N
700
400N
7006
7062
7357
1TR
5234
3TR
99245
63097
28852
66560
34934
55218
22753
10TR
28454
49712
15TR
59073
30TR
72252
2TỶ
520141

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 14/05/24

006 00 552 54 52 53 57
112 18 18 660 62
2773
334 34 8
441 45 997

Vũng Tàu - 14/05/24

0123456789
700
6560
0141
7062
8852
9712
2252
2753
9073
5234
4934
8454
9245
7006
7357
3097
18
5218
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T5-K2
100N
16
200N
748
400N
2442
3997
3860
1TR
0074
3TR
94295
32644
17478
94214
74145
49913
60766
10TR
72677
83448
15TR
16876
30TR
05833
2TỶ
643547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 14/05/24

05
114 13 16 666 60
2776 77 78 74
333 8
447 48 44 45 42 48 995 97

Bạc Liêu - 14/05/24

0123456789
3860
2442
9913
5833
0074
2644
4214
4295
4145
16
0766
6876
3997
2677
3547
748
7478
3448
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
89
200N
838
400N
5436
9078
2636
1TR
2682
3TR
15372
85541
13957
13110
23371
62502
44662
10TR
19471
44104
15TR
35452
30TR
87066
2TỶ
929509

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 14/05/24

009 04 02 552 57
110 666 62
2771 72 71 78
336 36 38 882 89
441 9

Đắk Lắk - 14/05/24

0123456789
3110
5541
3371
9471
2682
5372
2502
4662
5452
4104
5436
2636
7066
3957
838
9078
89
9509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
53
200N
101
400N
0696
4911
3293
1TR
8793
3TR
05325
90626
45067
93999
97499
58141
73736
10TR
53518
21677
15TR
46185
30TR
04371
2TỶ
551652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 14/05/24

001 552 53
118 11 667
225 26 771 77
336 885
441 999 99 93 96 93

Quảng Nam - 14/05/24

0123456789
101
4911
8141
4371
1652
53
3293
8793
5325
6185
0696
0626
3736
5067
1677
3518
3999
7499

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL