In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 11/06/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 12-7-17-3-1-11-5-19 NK
17409
G.Nhất
34794
G.Nhì
02491
77554
G.Ba
05150
77600
92021
42931
73344
40793
G.Tư
6405
9973
3742
9996
G.Năm
2522
7755
3264
2637
9215
7973
G.Sáu
460
970
823
G.Bảy
07
53
52
14

Quảng Ninh - 11/06/24

0123456789
5150
7600
460
970
2491
2021
2931
3742
2522
52
0793
9973
7973
823
53
4794
7554
3344
3264
14
6405
7755
9215
9996
2637
07
7409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K24T06
100N
53
200N
434
400N
3960
1006
4311
1TR
2225
3TR
02185
87771
61229
06589
86936
24508
03941
10TR
50293
95301
15TR
09701
30TR
60376
2TỶ
753148

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 11/06/24

001 01 08 06 553
111 660
229 25 776 71
336 34 885 89
448 41 993

Bến Tre - 11/06/24

0123456789
3960
4311
7771
3941
5301
9701
53
0293
434
2225
2185
1006
6936
0376
4508
3148
1229
6589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 6B
100N
14
200N
581
400N
1078
5936
7462
1TR
5742
3TR
33735
30175
18486
08581
45709
11851
82110
10TR
43882
22177
15TR
71363
30TR
78725
2TỶ
273420

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 11/06/24

009 551
110 14 663 62
220 25 777 75 78
335 36 882 86 81 81
442 9

Vũng Tàu - 11/06/24

0123456789
2110
3420
581
8581
1851
7462
5742
3882
1363
14
3735
0175
8725
5936
8486
2177
1078
5709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T6K2
100N
90
200N
678
400N
2993
0307
0460
1TR
4201
3TR
32543
76922
43392
45015
30689
74955
66916
10TR
40240
83195
15TR
06584
30TR
61295
2TỶ
985521

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 11/06/24

001 07 555
115 16 660
221 22 778
3884 89
440 43 995 95 92 93 90

Bạc Liêu - 11/06/24

0123456789
90
0460
0240
4201
5521
6922
3392
2993
2543
6584
5015
4955
3195
1295
6916
0307
678
0689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
22
200N
083
400N
5650
3657
8432
1TR
5479
3TR
57376
70968
10096
56801
30901
04964
85011
10TR
58717
02040
15TR
06679
30TR
80758
2TỶ
116270

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 11/06/24

001 01 558 50 57
117 11 668 64
222 770 79 76 79
332 883
440 996

Đắk Lắk - 11/06/24

0123456789
5650
2040
6270
6801
0901
5011
22
8432
083
4964
7376
0096
3657
8717
0968
0758
5479
6679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
77
200N
735
400N
6199
7647
3710
1TR
1766
3TR
31577
80708
46224
09289
42486
05261
89473
10TR
98278
47080
15TR
28103
30TR
21513
2TỶ
772841

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 11/06/24

003 08 5
113 10 661 66
224 778 77 73 77
335 880 89 86
441 47 999

Quảng Nam - 11/06/24

0123456789
3710
7080
5261
2841
9473
8103
1513
6224
735
1766
2486
77
7647
1577
0708
8278
6199
9289

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL