In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 07/03/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 11-6-4-2-12-13NK
75877
G.Nhất
08692
G.Nhì
87361
31241
G.Ba
06055
87073
97510
52584
52539
03248
G.Tư
9565
5285
8430
3314
G.Năm
4666
6378
7540
2000
6823
1143
G.Sáu
444
841
655
G.Bảy
00
04
38
45

Quảng Ninh - 07/03/23

0123456789
7510
8430
7540
2000
00
7361
1241
841
8692
7073
6823
1143
2584
3314
444
04
6055
9565
5285
655
45
4666
5877
3248
6378
38
2539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K10-T3
100N
52
200N
581
400N
4737
7178
0362
1TR
1726
3TR
69247
89955
70295
94167
54550
30322
61035
10TR
91594
47084
15TR
13853
30TR
46705
2TỶ
445705

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 07/03/23

005 05 553 55 50 52
1667 62
222 26 778
335 37 884 81
447 994 95

Bến Tre - 07/03/23

0123456789
4550
581
52
0362
0322
3853
1594
7084
9955
0295
1035
6705
5705
1726
4737
9247
4167
7178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 3A
100N
12
200N
654
400N
7987
7661
1490
1TR
4268
3TR
60432
42786
86566
53469
32915
90971
79042
10TR
84295
87431
15TR
08922
30TR
03031
2TỶ
271892

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 07/03/23

0554
115 12 666 69 68 61
222 771
331 31 32 886 87
442 992 95 90

Vũng Tàu - 07/03/23

0123456789
1490
7661
0971
7431
3031
12
0432
9042
8922
1892
654
2915
4295
2786
6566
7987
4268
3469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T3-K1
100N
77
200N
027
400N
5676
0874
8566
1TR
3908
3TR
68485
02117
40080
72833
19504
62582
90270
10TR
75509
61493
15TR
97593
30TR
49570
2TỶ
953408

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 07/03/23

008 09 04 08 5
117 666
227 770 70 76 74 77
333 885 80 82
4993 93

Bạc Liêu - 07/03/23

0123456789
0080
0270
9570
2582
2833
1493
7593
0874
9504
8485
5676
8566
77
027
2117
3908
3408
5509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
66
200N
063
400N
9380
0658
6202
1TR
8946
3TR
24893
28466
96953
58896
11105
62647
44386
10TR
71015
94204
15TR
59012
30TR
61542
2TỶ
094444

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 07/03/23

004 05 02 553 58
112 15 666 63 66
27
3886 80
444 42 47 46 993 96

Đắk Lắk - 07/03/23

0123456789
9380
6202
9012
1542
063
4893
6953
4204
4444
1105
1015
66
8946
8466
8896
4386
2647
0658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
02
200N
437
400N
0230
3232
4808
1TR
4770
3TR
35048
45675
47765
36846
10113
19755
27099
10TR
22821
05296
15TR
16301
30TR
20417
2TỶ
634022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 07/03/23

001 08 02 555
117 13 665
222 21 775 70
330 32 37 8
448 46 996 99

Quảng Nam - 07/03/23

0123456789
0230
4770
2821
6301
02
3232
4022
0113
5675
7765
9755
6846
5296
437
0417
4808
5048
7099
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL