In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 04/03/2023

Còn 09:56:29 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 3-12-9-15-2-5NP
06743
G.Nhất
89246
G.Nhì
53202
56726
G.Ba
17865
78228
68740
25838
07187
80970
G.Tư
6109
2529
0747
1139
G.Năm
8653
2345
9186
3799
9284
2745
G.Sáu
717
825
425
G.Bảy
96
47
10
23

Nam Định - 04/03/23

0123456789
8740
0970
10
3202
8653
23
6743
9284
7865
2345
2745
825
425
9246
6726
9186
96
7187
0747
717
47
8228
5838
6109
2529
1139
3799
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3A7
100N
31
200N
058
400N
7458
4693
0231
1TR
6768
3TR
42494
19380
16333
90895
27406
90446
10090
10TR
44266
31054
15TR
78724
30TR
85345
2TỶ
715547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/03/23

006 554 58 58
1666 68
224 7
333 31 31 880
447 45 46 994 95 90 93

TP. HCM - 04/03/23

0123456789
9380
0090
31
0231
4693
6333
2494
1054
8724
0895
5345
7406
0446
4266
5547
058
7458
6768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K1
100N
91
200N
861
400N
6827
5471
6714
1TR
5519
3TR
95336
68702
62198
75783
98806
64172
97842
10TR
43109
37762
15TR
35701
30TR
77724
2TỶ
105598

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 04/03/23

001 09 02 06 5
119 14 662 61
224 27 772 71
336 883
442 998 98 91

Long An - 04/03/23

0123456789
91
861
5471
5701
8702
4172
7842
7762
5783
6714
7724
5336
8806
6827
2198
5598
5519
3109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T3
100N
33
200N
070
400N
9405
2140
4643
1TR
7669
3TR
27561
19221
41456
40776
22152
50421
16503
10TR
98855
62165
15TR
96164
30TR
04339
2TỶ
531480

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 04/03/23

003 05 555 56 52
1664 65 61 69
221 21 776 70
339 33 880
440 43 9

Hậu Giang - 04/03/23

0123456789
070
2140
1480
7561
9221
0421
2152
33
4643
6503
6164
9405
8855
2165
1456
0776
7669
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K1N23
100N
85
200N
207
400N
1524
2854
1523
1TR
2326
3TR
35912
60709
53978
13189
56999
85240
13264
10TR
47211
49794
15TR
70590
30TR
13421
2TỶ
988623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 04/03/23

009 07 554
111 12 664
223 21 26 24 23 778
3889 85
440 990 94 99

Bình Phước - 04/03/23

0123456789
5240
0590
7211
3421
5912
1523
8623
1524
2854
3264
9794
85
2326
207
3978
0709
3189
6999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
06
200N
087
400N
3220
5117
6766
1TR
3486
3TR
86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047
10TR
34357
94232
15TR
19220
30TR
17367
2TỶ
721577

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 04/03/23

007 06 557
111 17 667 66
220 21 20 777 79
332 886 87
445 47 993

Đà Nẵng - 04/03/23

0123456789
3220
9220
5321
4711
4232
8993
6045
06
6766
3486
087
5117
0607
5047
4357
7367
1577
9879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
56
200N
985
400N
8395
6270
3318
1TR
3728
3TR
78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071
10TR
24314
61106
15TR
47331
30TR
71852
2TỶ
902168

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 04/03/23

006 01 552 56
114 13 18 668 63
228 774 71 70
331 885
440 995 95

Quảng Ngãi - 04/03/23

0123456789
6270
5440
6301
7071
7331
1852
4313
1863
8474
4314
985
8395
2395
56
1106
3318
3728
2168
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
74
200N
982
400N
9984
0288
4078
1TR
6853
3TR
37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648
10TR
82515
30427
15TR
18221
30TR
76743
2TỶ
571009

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 04/03/23

009 09 553
115 16 17 6
221 27 23 29 778 74
3886 84 88 82
443 48 9

Đắk Nông - 04/03/23

0123456789
8221
982
6853
6923
6743
74
9984
2515
7586
8516
6717
0427
0288
4078
3648
4609
0429
1009
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL