In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/05/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K2
100N
33
200N
393
400N
2964
4111
0424
1TR
8667
3TR
96296
51442
23521
81910
38096
85604
41864
10TR
14943
26772
15TR
71971
30TR
17501
2TỶ
901288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/03/23

001 04 5
110 11 664 67 64
221 24 771 72
333 888
443 42 996 96 93

Kiên Giang - 12/03/23

0123456789
1910
4111
3521
1971
7501
1442
6772
33
393
4943
2964
0424
5604
1864
6296
8096
8667
1288
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K1
100N
66
200N
544
400N
0001
5447
8261
1TR
0697
3TR
20268
57176
24504
99857
07674
24637
57249
10TR
41019
67480
15TR
38251
30TR
86383
2TỶ
880768

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/03/23

004 01 551 57
119 668 68 61 66
2776 74
337 883 80
449 47 44 997

Kiên Giang - 05/03/23

0123456789
7480
0001
8261
8251
6383
544
4504
7674
66
7176
5447
0697
9857
4637
0268
0768
7249
1019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K4
100N
81
200N
047
400N
8002
5204
9685
1TR
2865
3TR
17962
80888
06975
25512
48774
72827
79355
10TR
14756
55845
15TR
95572
30TR
30593
2TỶ
069045

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 26/02/23

002 04 556 55
112 662 65
227 772 75 74
3888 85 81
445 45 47 993

Kiên Giang - 26/02/23

0123456789
81
8002
7962
5512
5572
0593
5204
8774
9685
2865
6975
9355
5845
9045
4756
047
2827
0888
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K3
100N
46
200N
037
400N
3094
3615
5892
1TR
7306
3TR
84260
43182
24510
22499
57093
64174
99041
10TR
36413
62049
15TR
04058
30TR
14781
2TỶ
006475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 19/02/23

006 558
113 10 15 660
2775 74
337 881 82
449 41 46 999 93 94 92

Kiên Giang - 19/02/23

0123456789
4260
4510
9041
4781
5892
3182
7093
6413
3094
4174
3615
6475
46
7306
037
4058
2499
2049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K2
100N
55
200N
027
400N
5404
3692
7555
1TR
7224
3TR
51511
04796
97131
29499
45822
22988
29249
10TR
05256
78361
15TR
61347
30TR
52770
2TỶ
038474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/02/23

004 556 55 55
111 661
222 24 27 774 70
331 888
447 49 996 99 92

Kiên Giang - 12/02/23

0123456789
2770
1511
7131
8361
3692
5822
5404
7224
8474
55
7555
4796
5256
027
1347
2988
9499
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K1
100N
56
200N
448
400N
5031
5368
4825
1TR
1098
3TR
62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073
10TR
33180
16851
15TR
93223
30TR
66692
2TỶ
654868

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/02/23

008 551 56
1668 68
223 28 24 25 773 73
334 31 880
444 48 992 98

Kiên Giang - 05/02/23

0123456789
3180
5031
6851
6692
0973
6073
3223
8734
8544
9624
4825
56
448
5368
1098
2408
4728
4868
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K5
100N
64
200N
749
400N
8018
7231
1820
1TR
8530
3TR
18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171
10TR
63836
12901
15TR
93357
30TR
36163
2TỶ
201243

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 29/01/23

001 557 51
118 663 60 61 64
220 773 78 71
336 30 31 883
443 49 9

Kiên Giang - 29/01/23

0123456789
1820
8530
0760
7231
8551
0361
0171
2901
3583
5673
6163
1243
64
3836
3357
8018
9178
749

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL