In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang

Xổ số Hậu Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 10/06/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T4
100N
69
200N
627
400N
2676
1927
3513
1TR
3609
3TR
35278
53217
31983
85971
24044
16809
41423
10TR
72407
06865
15TR
96626
30TR
47300
2TỶ
263153

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 01/04/23

000 07 09 09 553
117 13 665 69
226 23 27 27 778 71 76
3883
444 9

Hậu Giang - 01/04/23

0123456789
7300
5971
3513
1983
1423
3153
4044
6865
2676
6626
627
1927
3217
2407
5278
69
3609
6809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T3
100N
88
200N
639
400N
3519
9188
0211
1TR
8213
3TR
80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245
10TR
50594
48175
15TR
56775
30TR
08783
2TỶ
922815

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 25/03/23

05
115 13 19 11 6
226 21 775 75 75 74
339 883 88 88
445 994 90 92

Hậu Giang - 25/03/23

0123456789
0390
0211
7821
7892
8213
8783
5074
0594
0775
0245
8175
6775
2815
2526
88
9188
639
3519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T3
100N
23
200N
558
400N
3007
6250
9555
1TR
1381
3TR
60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878
10TR
28956
88609
15TR
02661
30TR
21913
2TỶ
459103

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 18/03/23

003 09 01 07 556 57 50 55 58
113 661 65
225 23 778
330 884 81
49

Hậu Giang - 18/03/23

0123456789
6250
8330
1381
0301
2661
23
1913
9103
1284
9555
7465
9025
8956
3007
0757
558
2878
8609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T3
100N
75
200N
748
400N
3772
9090
0837
1TR
1516
3TR
95980
09657
79875
90524
74402
40084
21138
10TR
04185
67567
15TR
42308
30TR
54444
2TỶ
882900

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 11/03/23

000 08 02 557
116 667
224 775 72 75
338 37 885 80 84
444 48 990

Hậu Giang - 11/03/23

0123456789
9090
5980
2900
3772
4402
0524
0084
4444
75
9875
4185
1516
0837
9657
7567
748
1138
2308
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T3
100N
33
200N
070
400N
9405
2140
4643
1TR
7669
3TR
27561
19221
41456
40776
22152
50421
16503
10TR
98855
62165
15TR
96164
30TR
04339
2TỶ
531480

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 04/03/23

003 05 555 56 52
1664 65 61 69
221 21 776 70
339 33 880
440 43 9

Hậu Giang - 04/03/23

0123456789
070
2140
1480
7561
9221
0421
2152
33
4643
6503
6164
9405
8855
2165
1456
0776
7669
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T2
100N
13
200N
947
400N
5194
4189
0868
1TR
8682
3TR
54756
79891
74988
48906
58253
01140
46056
10TR
34785
58646
15TR
03944
30TR
94547
2TỶ
877086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 25/02/23

006 556 53 56
113 668
27
3886 85 88 82 89
447 44 46 40 47 991 94

Hậu Giang - 25/02/23

0123456789
1140
9891
8682
13
8253
5194
3944
4785
4756
8906
6056
8646
7086
947
4547
0868
4988
4189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T2
100N
86
200N
049
400N
3521
7833
6606
1TR
1577
3TR
95264
48905
07420
32249
91801
12475
75585
10TR
91540
45229
15TR
30160
30TR
36274
2TỶ
182031

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 18/02/23

005 01 06 5
1660 64
229 20 21 774 75 77
331 33 885 86
440 49 49 9

Hậu Giang - 18/02/23

0123456789
7420
1540
0160
3521
1801
2031
7833
5264
6274
8905
2475
5585
86
6606
1577
049
2249
5229
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL