In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 25/02/2023

Xổ số hôm nay đã kết thúc » Xem thêm trang kết quả xổ số theo ngày!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 12-7-1-15-4-2NX
30415
G.Nhất
46223
G.Nhì
32874
26964
G.Ba
77894
62144
22240
74314
60521
44090
G.Tư
0570
3424
1563
1970
G.Năm
3127
3664
5294
2775
0415
2860
G.Sáu
967
705
404
G.Bảy
68
40
91
77

Nam Định - 25/02/23

0123456789
2240
4090
0570
1970
2860
40
0521
91
6223
1563
2874
6964
7894
2144
4314
3424
3664
5294
404
2775
0415
705
0415
3127
967
77
68
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 2D7
100N
35
200N
629
400N
5573
1952
4019
1TR
7313
3TR
46640
50558
13886
83796
33480
36128
80439
10TR
62042
76147
15TR
79520
30TR
56547
2TỶ
369214

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/02/23

0558 52
114 13 19 6
220 28 29 773
339 35 886 80
447 42 47 40 996

TP. HCM - 25/02/23

0123456789
6640
3480
9520
1952
2042
5573
7313
9214
35
3886
3796
6147
6547
0558
6128
629
4019
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K4
100N
86
200N
689
400N
3715
4975
3519
1TR
8482
3TR
50683
30460
14869
21711
23214
61485
82463
10TR
84516
13315
15TR
08372
30TR
95974
2TỶ
964522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 25/02/23

05
116 15 11 14 15 19 660 69 63
222 774 72 75
3883 85 82 89 86
49

Long An - 25/02/23

0123456789
0460
1711
8482
8372
4522
0683
2463
3214
5974
3715
4975
1485
3315
86
4516
689
3519
4869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T2
100N
13
200N
947
400N
5194
4189
0868
1TR
8682
3TR
54756
79891
74988
48906
58253
01140
46056
10TR
34785
58646
15TR
03944
30TR
94547
2TỶ
877086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 25/02/23

006 556 53 56
113 668
27
3886 85 88 82 89
447 44 46 40 47 991 94

Hậu Giang - 25/02/23

0123456789
1140
9891
8682
13
8253
5194
3944
4785
4756
8906
6056
8646
7086
947
4547
0868
4988
4189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 2K4N23
100N
44
200N
360
400N
7143
4629
4304
1TR
4606
3TR
07531
99475
73265
03831
59733
47748
01856
10TR
07287
80118
15TR
26793
30TR
19767
2TỶ
106038

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 25/02/23

006 04 556
118 667 65 60
229 775
338 31 31 33 887
448 43 44 993

Bình Phước - 25/02/23

0123456789
360
7531
3831
7143
9733
6793
44
4304
9475
3265
4606
1856
7287
9767
7748
0118
6038
4629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
57
200N
441
400N
9591
6442
4296
1TR
8268
3TR
15808
25491
45342
29651
81719
22794
54756
10TR
18363
25747
15TR
53414
30TR
89418
2TỶ
097770

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 25/02/23

008 551 56 57
118 14 19 663 68
2770
38
447 42 42 41 991 94 91 96

Đà Nẵng - 25/02/23

0123456789
7770
441
9591
5491
9651
6442
5342
8363
2794
3414
4296
4756
57
5747
8268
5808
9418
1719
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
49
200N
614
400N
4345
3760
8502
1TR
8907
3TR
70055
09146
69962
33787
67505
18904
05087
10TR
72268
92375
15TR
99563
30TR
58607
2TỶ
235566

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 25/02/23

007 05 04 07 02 555
114 666 63 68 62 60
2775
3887 87
446 45 49 9

Quảng Ngãi - 25/02/23

0123456789
3760
8502
9962
9563
614
8904
4345
0055
7505
2375
9146
5566
8907
3787
5087
8607
2268
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
31
200N
140
400N
9374
3858
0583
1TR
3312
3TR
26817
15566
30532
19908
10882
12915
93489
10TR
27726
56155
15TR
98092
30TR
81560
2TỶ
479792

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 25/02/23

008 555 58
117 15 12 660 66
226 774
332 31 882 89 83
440 992 92

Đắk Nông - 25/02/23

0123456789
140
1560
31
3312
0532
0882
8092
9792
0583
9374
2915
6155
5566
7726
6817
3858
9908
3489

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL