In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 30/03/2024

Còn 00:10:39 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 6-8-2-20-18-9-4-5 HY
62135
G.Nhất
21141
G.Nhì
45857
86656
G.Ba
70417
47299
17041
28867
87844
03831
G.Tư
7920
9023
7131
8460
G.Năm
3372
5765
0633
8326
3811
4220
G.Sáu
752
057
840
G.Bảy
96
94
29
09

Nam Định - 30/03/24

0123456789
7920
8460
4220
840
1141
7041
3831
7131
3811
3372
752
9023
0633
7844
94
5765
2135
6656
8326
96
5857
0417
8867
057
7299
29
09
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3E7
100N
59
200N
049
400N
2230
7785
5399
1TR
0884
3TR
93745
96649
94079
73388
81773
64508
48980
10TR
95342
22890
15TR
88487
30TR
93533
2TỶ
379085

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/03/24

008 559
16
2779 73
333 30 885 87 88 80 84 85
442 45 49 49 990 99

TP. HCM - 30/03/24

0123456789
2230
8980
2890
5342
1773
3533
0884
7785
3745
9085
8487
3388
4508
59
049
5399
6649
4079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K5
100N
56
200N
203
400N
9738
4040
0424
1TR
8873
3TR
14979
09493
30076
90293
67243
78572
11717
10TR
72684
36600
15TR
45026
30TR
17584
2TỶ
565625

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 30/03/24

000 03 556
117 6
225 26 24 779 76 72 73
338 884 84
443 40 993 93

Long An - 30/03/24

0123456789
4040
6600
8572
203
8873
9493
0293
7243
0424
2684
7584
5625
56
0076
5026
1717
9738
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K5T3
100N
89
200N
943
400N
8382
9789
0065
1TR
7150
3TR
80945
91961
56360
37093
03631
59727
34193
10TR
11254
20733
15TR
07838
30TR
42046
2TỶ
378947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 30/03/24

0554 50
1661 60 65
227 7
338 33 31 882 89 89
447 46 45 43 993 93

Hậu Giang - 30/03/24

0123456789
7150
6360
1961
3631
8382
943
7093
4193
0733
1254
0065
0945
2046
9727
8947
7838
89
9789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K5N24
100N
10
200N
662
400N
0531
6669
2335
1TR
1341
3TR
29106
76263
20182
08970
61808
80051
91742
10TR
70047
12872
15TR
92067
30TR
02439
2TỶ
479937

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 30/03/24

006 08 551
110 667 63 69 62
2772 70
337 39 31 35 882
447 42 41 9

Bình Phước - 30/03/24

0123456789
10
8970
0531
1341
0051
662
0182
1742
2872
6263
2335
9106
0047
2067
9937
1808
6669
2439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
09
200N
242
400N
1684
8873
4175
1TR
3716
3TR
15934
00559
95993
60298
72606
51788
08333
10TR
75373
10690
15TR
48131
30TR
48006
2TỶ
082493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 30/03/24

006 06 09 559
116 6
2773 73 75
331 34 33 888 84
442 993 90 93 98

Đà Nẵng - 30/03/24

0123456789
0690
8131
242
8873
5993
8333
5373
2493
1684
5934
4175
3716
2606
8006
0298
1788
09
0559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
08
200N
857
400N
6860
5479
3111
1TR
9758
3TR
50640
04974
82750
37466
38407
04054
59383
10TR
78570
67408
15TR
40721
30TR
27290
2TỶ
660752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 30/03/24

008 07 08 552 50 54 58 57
111 666 60
221 770 74 79
3883
440 990

Quảng Ngãi - 30/03/24

0123456789
6860
0640
2750
8570
7290
3111
0721
0752
9383
4974
4054
7466
857
8407
08
9758
7408
5479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
200N
372
400N
3005
7205
1719
1TR
8674
3TR
75659
77652
68756
15076
60093
70912
52074
10TR
23957
32521
15TR
54921
30TR
99067
2TỶ
066786

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 30/03/24

005 05 557 59 52 56
112 19 667
221 21 26 776 74 74 72
3886
4993

Đắk Nông - 30/03/24

0123456789
2521
4921
372
7652
0912
0093
8674
2074
3005
7205
26
8756
5076
6786
3957
9067
1719
5659

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL