In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 28/05/2023

Còn 00:09:27 nữa đến xổ số Miền Bắc
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 11-13-14-2-8-7SM
79459
G.Nhất
32985
G.Nhì
36739
28089
G.Ba
00824
84828
31874
10126
29991
97383
G.Tư
9781
9537
5387
9377
G.Năm
7327
8876
8618
0448
3320
6967
G.Sáu
972
313
256
G.Bảy
71
50
32
80

Thái Bình - 28/05/23

0123456789
3320
50
80
9991
9781
71
972
32
7383
313
0824
1874
2985
0126
8876
256
9537
5387
9377
7327
6967
4828
8618
0448
6739
8089
9459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD5
100N
82
200N
497
400N
5152
3075
9573
1TR
4705
3TR
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
10TR
12975
62157
15TR
35479
30TR
47338
2TỶ
230897

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 28/05/23

005 557 54 52
16
2779 75 75 73
338 36 885 82
440 46 46 997 95 97

Tiền Giang - 28/05/23

0123456789
9840
82
5152
9573
8854
3075
4705
3195
6985
2975
0936
4846
5946
497
2157
0897
7338
5479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K4
100N
86
200N
308
400N
1178
7155
9156
1TR
2825
3TR
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
10TR
47970
68530
15TR
65910
30TR
35048
2TỶ
077788

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 28/05/23

008 558 58 56 55 56
110 6
225 770 73 78
330 37 888 88 86
448 43 9

Kiên Giang - 28/05/23

0123456789
7970
8530
5910
7143
2273
7155
2825
86
9156
2456
2137
308
1178
1458
2458
4888
5048
7788
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K4
100N
94
200N
604
400N
5600
0254
3631
1TR
3287
3TR
75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231
10TR
58184
14911
15TR
30252
30TR
20604
2TỶ
716889

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 28/05/23

004 00 04 552 52 54
111 13 6
226 774
331 31 889 84 86 84 87
4994

Đà Lạt - 28/05/23

0123456789
5600
3631
2231
4911
3852
0252
1713
94
604
0254
3474
3684
8184
0604
5086
0326
3287
6889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
34
200N
895
400N
7118
5836
3579
1TR
9647
3TR
86572
36549
07153
61093
77248
12337
85275
10TR
38883
41659
15TR
35311
30TR
69724
2TỶ
795143

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 28/05/23

0559 53
111 18 6
224 772 75 79
337 36 34 883
443 49 48 47 993 95

Thừa T. Huế - 28/05/23

0123456789
5311
6572
7153
1093
8883
5143
34
9724
895
5275
5836
9647
2337
7118
7248
3579
6549
1659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
63
200N
072
400N
4439
7375
4163
1TR
6069
3TR
18569
62364
61613
91774
07677
13196
10591
10TR
09705
93168
15TR
64238
30TR
56333
2TỶ
505873

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 28/05/23

005 5
113 668 69 64 69 63 63
2773 74 77 75 72
333 38 39 8
4996 91

Khánh Hòa - 28/05/23

0123456789
0591
072
63
4163
1613
6333
5873
2364
1774
7375
9705
3196
7677
3168
4238
4439
6069
8569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
33
200N
306
400N
4501
9967
2380
1TR
1214
3TR
35147
01938
12841
92168
85056
47877
69509
10TR
02325
20791
15TR
09586
30TR
11366
2TỶ
876090

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 28/05/23

009 01 06 556
114 666 68 67
225 777
338 33 886 80
447 41 990 91

Kon Tum - 28/05/23

0123456789
2380
6090
4501
2841
0791
33
1214
2325
306
5056
9586
1366
9967
5147
7877
1938
2168
9509
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL