In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 30/05/2023

Còn 03:27:11 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ baQuảng Ninh
ĐB 12-11-13-15-10-2SK
20765
G.Nhất
15037
G.Nhì
35868
93065
G.Ba
57840
39646
93650
76407
80500
27833
G.Tư
7861
9818
7371
0560
G.Năm
7185
0130
9462
2951
0104
1993
G.Sáu
287
387
650
G.Bảy
96
60
37
21

Quảng Ninh - 30/05/23

0123456789
7840
3650
0500
0560
0130
650
60
7861
7371
2951
21
9462
7833
1993
0104
3065
7185
0765
9646
96
5037
6407
287
387
37
5868
9818
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K22-T5
100N
70
200N
237
400N
7954
6999
0586
1TR
1348
3TR
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
10TR
94442
87102
15TR
47014
30TR
31195
2TỶ
263248

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 30/05/23

002 09 02 553 54
114 15 6
2770
337 886 86
448 42 40 45 48 995 99

Bến Tre - 30/05/23

0123456789
70
4840
4502
4442
7102
2453
7954
7014
5345
7115
1195
0586
0186
237
1348
3248
6999
6409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5E
100N
76
200N
775
400N
6752
7899
2193
1TR
2455
3TR
51919
05671
69912
57800
71006
39929
60165
10TR
81765
06321
15TR
51890
30TR
29032
2TỶ
183144

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 30/05/23

000 06 555 52
119 12 665 65
221 29 771 75 76
332 8
444 990 99 93

Vũng Tàu - 30/05/23

0123456789
7800
1890
5671
6321
6752
9912
9032
2193
3144
775
2455
0165
1765
76
1006
7899
1919
9929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T5-K5
100N
29
200N
585
400N
1592
1302
6978
1TR
0152
3TR
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
10TR
84864
06013
15TR
97390
30TR
74242
2TỶ
962882

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 30/05/23

003 02 552
113 664 64
224 29 774 78
335 39 882 83 85
442 990 92

Bạc Liêu - 30/05/23

0123456789
7390
1592
1302
0152
4242
2882
7583
1803
6013
8824
1264
6174
4864
585
3135
6978
29
1739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
64
200N
562
400N
7608
4683
4082
1TR
9876
3TR
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
10TR
01846
41627
15TR
43852
30TR
11762
2TỶ
858571

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 30/05/23

000 08 552
111 662 68 62 64
227 29 771 75 76
335 884 83 82
446 9

Đắk Lắk - 30/05/23

0123456789
9300
4111
8571
562
4082
3852
1762
4683
64
0884
5775
9535
9876
1846
1627
7608
0668
5529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
33
200N
811
400N
3664
1192
6961
1TR
6485
3TR
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
10TR
49286
16509
15TR
92125
30TR
49034
2TỶ
171896

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 30/05/23

009 09 558 51 51
111 664 61
225 776
334 33 886 83 89 85
4996 92

Quảng Nam - 30/05/23

0123456789
811
6961
7051
2151
1192
33
1183
3664
9034
6485
2125
5876
9286
1896
1858
8609
9489
6509
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL