In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 25/03/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-8-10-19-12-20-13-18 HS
16342
G.Nhất
75754
G.Nhì
28913
37346
G.Ba
86642
45535
81914
94696
52321
96022
G.Tư
8692
8838
9702
1399
G.Năm
7019
7237
7661
9492
5860
0770
G.Sáu
425
940
549
G.Bảy
39
42
11
77

Hà Nội - 25/03/24

0123456789
5860
0770
940
2321
7661
11
6642
6022
8692
9702
9492
42
6342
8913
5754
1914
5535
425
7346
4696
7237
77
8838
1399
7019
549
39
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 3E2
100N
67
200N
530
400N
2766
7226
3632
1TR
2857
3TR
58685
96598
48018
09207
18085
12799
43906
10TR
36656
30970
15TR
57284
30TR
83153
2TỶ
252048

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/03/24

007 06 553 56 57
118 666 67
226 770
332 30 884 85 85
448 998 99

TP. HCM - 25/03/24

0123456789
530
0970
3632
3153
7284
8685
8085
2766
7226
3906
6656
67
2857
9207
6598
8018
2048
2799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: S13
100N
92
200N
836
400N
5327
3426
3156
1TR
9933
3TR
57383
61617
22684
77726
40793
71711
59808
10TR
84681
47066
15TR
34654
30TR
07015
2TỶ
860915

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/03/24

008 554 56
115 15 17 11 666
226 27 26 7
333 36 881 83 84
4993 92

Đồng Tháp - 25/03/24

0123456789
1711
4681
92
9933
7383
0793
2684
4654
7015
0915
836
3426
3156
7726
7066
5327
1617
9808
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T03K4
100N
82
200N
178
400N
5467
5517
5188
1TR
8635
3TR
00428
35422
99090
64918
60736
25190
28279
10TR
04763
48603
15TR
14039
30TR
79345
2TỶ
411785

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 25/03/24

003 5
118 17 663 67
228 22 779 78
339 36 35 885 88 82
445 990 90

Cà Mau - 25/03/24

0123456789
9090
5190
82
5422
4763
8603
8635
9345
1785
0736
5467
5517
178
5188
0428
4918
8279
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
43
200N
083
400N
5545
3082
5134
1TR
8077
3TR
59864
69624
04961
40591
74207
99531
37939
10TR
65054
63724
15TR
10518
30TR
73161
2TỶ
225438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 25/03/24

007 554
118 661 64 61
224 24 777
338 31 39 34 882 83
445 43 991

Thừa T. Huế - 25/03/24

0123456789
4961
0591
9531
3161
3082
43
083
5134
9864
9624
5054
3724
5545
8077
4207
0518
5438
7939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
28
200N
600
400N
6970
7025
5048
1TR
8020
3TR
16710
51138
80944
95102
27055
66653
54540
10TR
00984
20834
15TR
55891
30TR
42287
2TỶ
112501

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 25/03/24

001 02 00 555 53
110 6
220 25 28 770
334 38 887 84
444 40 48 991

Phú Yên - 25/03/24

0123456789
600
6970
8020
6710
4540
5891
2501
5102
6653
0944
0984
0834
7025
7055
2287
28
5048
1138

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL