In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 22/06/2024

Còn 04:04:46 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9-7-1-14-4-19-11-2NY
24362
G.Nhất
36143
G.Nhì
80759
88565
G.Ba
86584
84923
60925
16611
47432
94039
G.Tư
2964
1915
6706
0171
G.Năm
7249
1179
3059
9636
8423
4066
G.Sáu
803
059
596
G.Bảy
70
87
10
01

Nam Định - 22/06/24

0123456789
70
10
6611
0171
01
7432
4362
6143
4923
8423
803
6584
2964
8565
0925
1915
6706
9636
4066
596
87
0759
4039
7249
1179
3059
059
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6D7
100N
13
200N
597
400N
2839
4975
9089
1TR
9877
3TR
76662
04889
52371
53610
32998
86948
46921
10TR
46928
84494
15TR
76038
30TR
73409
2TỶ
632991

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 22/06/24

009 5
110 13 662
228 21 771 77 75
338 39 889 89
448 991 94 98 97

TP. HCM - 22/06/24

0123456789
3610
2371
6921
2991
6662
13
4494
4975
597
9877
2998
6948
6928
6038
2839
9089
4889
3409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K4
100N
81
200N
474
400N
2947
4454
9277
1TR
9772
3TR
40932
18241
05770
29784
87631
64322
99977
10TR
00936
50040
15TR
88795
30TR
13871
2TỶ
782514

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 22/06/24

0554
114 6
222 771 70 77 72 77 74
336 32 31 884 81
440 41 47 995

Long An - 22/06/24

0123456789
5770
0040
81
8241
7631
3871
9772
0932
4322
474
4454
9784
2514
8795
0936
2947
9277
9977
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T6
100N
95
200N
830
400N
0649
3152
8186
1TR
0730
3TR
94479
25029
04298
29694
04437
57500
80313
10TR
00108
88205
15TR
29959
30TR
77797
2TỶ
089359

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 22/06/24

008 05 00 559 59 52
113 6
229 779
337 30 30 886
449 997 98 94 95

Hậu Giang - 22/06/24

0123456789
830
0730
7500
3152
0313
9694
95
8205
8186
4437
7797
4298
0108
0649
4479
5029
9959
9359
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K4N24
100N
45
200N
105
400N
3702
2440
6799
1TR
8031
3TR
00183
83497
84876
92329
74341
78524
17638
10TR
58773
35280
15TR
99975
30TR
21219
2TỶ
361140

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 22/06/24

002 05 5
119 6
229 24 775 73 76
338 31 880 83
440 41 40 45 997 99

Bình Phước - 22/06/24

0123456789
2440
5280
1140
8031
4341
3702
0183
8773
8524
45
105
9975
4876
3497
7638
6799
2329
1219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
18
200N
360
400N
8185
5492
6812
1TR
6405
3TR
99391
83691
17730
40123
49450
28034
82813
10TR
29273
98533
15TR
44954
30TR
17928
2TỶ
450579

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 22/06/24

005 554 50
113 12 18 660
228 23 779 73
333 30 34 885
4991 91 92

Đà Nẵng - 22/06/24

0123456789
360
7730
9450
9391
3691
5492
6812
0123
2813
9273
8533
8034
4954
8185
6405
18
7928
0579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
07
200N
215
400N
8662
9413
5460
1TR
7487
3TR
12765
46253
56636
82764
05895
55854
60936
10TR
27639
34274
15TR
22427
30TR
33671
2TỶ
336636

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 22/06/24

007 553 54
113 15 665 64 62 60
227 771 74
336 39 36 36 887
4995

Quảng Ngãi - 22/06/24

0123456789
5460
3671
8662
9413
6253
2764
5854
4274
215
2765
5895
6636
0936
6636
07
7487
2427
7639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
14
200N
028
400N
7742
8912
1283
1TR
6559
3TR
52451
93268
62705
57657
74011
57204
21197
10TR
01221
31353
15TR
89291
30TR
56155
2TỶ
325107

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 22/06/24

007 05 04 555 53 51 57 59
111 12 14 668
221 28 7
3883
442 991 97

Đắk Nông - 22/06/24

0123456789
2451
4011
1221
9291
7742
8912
1283
1353
14
7204
2705
6155
7657
1197
5107
028
3268
6559

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL