In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 23/06/2024

Còn 05:06:34 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 11-12-19-8-5-9-10-20NZ
28501
G.Nhất
82333
G.Nhì
70755
12632
G.Ba
66679
45096
22032
03494
56778
44165
G.Tư
3608
4908
3979
2964
G.Năm
0657
1605
8402
0155
6459
6512
G.Sáu
582
872
699
G.Bảy
16
36
43
49

Thái Bình - 23/06/24

0123456789
8501
2632
2032
8402
6512
582
872
2333
43
3494
2964
0755
4165
1605
0155
5096
16
36
0657
6778
3608
4908
6679
3979
6459
699
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD6
100N
99
200N
817
400N
7716
5447
8926
1TR
2620
3TR
61615
89128
93366
03004
79093
19380
88683
10TR
48895
26753
15TR
18892
30TR
04886
2TỶ
567164

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 23/06/24

004 553
115 16 17 664 66
228 20 26 7
3886 80 83
447 992 95 93 99

Tiền Giang - 23/06/24

0123456789
2620
9380
8892
9093
8683
6753
3004
7164
1615
8895
7716
8926
3366
4886
817
5447
9128
99
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 6K4
100N
41
200N
959
400N
5394
6232
7209
1TR
9715
3TR
14738
61661
78863
07084
27171
20066
12974
10TR
86182
82403
15TR
09566
30TR
51092
2TỶ
638955

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 23/06/24

003 09 555 59
115 666 61 63 66
2771 74
338 32 882 84
441 992 94

Kiên Giang - 23/06/24

0123456789
41
1661
7171
6232
6182
1092
8863
2403
5394
7084
2974
9715
8955
0066
9566
4738
959
7209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL6K4
100N
59
200N
348
400N
2469
8972
9983
1TR
3747
3TR
95106
79417
95296
38094
78955
28421
22391
10TR
37173
59563
15TR
48865
30TR
76385
2TỶ
464423

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 23/06/24

006 555 59
117 665 63 69
223 21 773 72
3885 83
447 48 996 94 91

Đà Lạt - 23/06/24

0123456789
8421
2391
8972
9983
7173
9563
4423
8094
8955
8865
6385
5106
5296
3747
9417
348
59
2469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
97
200N
615
400N
6005
3771
8104
1TR
7066
3TR
90344
26598
87213
50591
17020
50922
43025
10TR
67768
76144
15TR
24257
30TR
81206
2TỶ
670765

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 23/06/24

006 05 04 557
113 15 665 68 66
220 22 25 771
38
444 44 998 91 97

Thừa T. Huế - 23/06/24

0123456789
7020
3771
0591
0922
7213
8104
0344
6144
615
6005
3025
0765
7066
1206
97
4257
6598
7768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
48
200N
861
400N
5364
4922
7534
1TR
1688
3TR
43079
74695
68343
40928
85151
01364
11342
10TR
93424
81808
15TR
53703
30TR
31961
2TỶ
019015

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 23/06/24

003 08 551
115 661 64 64 61
224 28 22 779
334 888
443 42 48 995

Khánh Hòa - 23/06/24

0123456789
861
5151
1961
4922
1342
8343
3703
5364
7534
1364
3424
4695
9015
48
1688
0928
1808
3079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
16
200N
134
400N
3832
7772
5312
1TR
8646
3TR
19715
17800
68563
37186
11290
46575
70531
10TR
81995
85677
15TR
71362
30TR
80664
2TỶ
515771

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 23/06/24

000 5
115 12 16 664 62 63
2771 77 75 72
331 32 34 886
446 995 90

Kon Tum - 23/06/24

0123456789
7800
1290
0531
5771
3832
7772
5312
1362
8563
134
0664
9715
6575
1995
16
8646
7186
5677

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL