In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 21/10/2022

Còn 02:34:11 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 9-7-14-15-2-4FY
50000
G.Nhất
77386
G.Nhì
96071
94717
G.Ba
33512
47054
17057
15910
69114
85358
G.Tư
4981
5705
4473
2457
G.Năm
7949
4076
4318
6437
1640
7878
G.Sáu
709
836
117
G.Bảy
29
30
68
73

Hải Phòng - 21/10/22

0123456789
5910
1640
30
0000
6071
4981
3512
4473
73
7054
9114
5705
7386
4076
836
4717
7057
2457
6437
117
5358
4318
7878
68
7949
709
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 43VL42
100N
20
200N
954
400N
2896
0954
8101
1TR
4075
3TR
10589
02565
51865
04128
66394
79043
35340
10TR
32028
76378
15TR
76251
30TR
64979
2TỶ
028515

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 21/10/22

001 551 54 54
115 665 65
228 28 20 779 78 75
3889
443 40 994 96

Vĩnh Long - 21/10/22

0123456789
20
5340
8101
6251
9043
954
0954
6394
4075
2565
1865
8515
2896
4128
2028
6378
0589
4979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10K42
100N
55
200N
900
400N
0458
8651
2614
1TR
0410
3TR
93984
56038
57644
18014
55261
49717
00919
10TR
38755
47948
15TR
56796
30TR
20468
2TỶ
309477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 21/10/22

000 555 58 51 55
114 17 19 10 14 668 61
2777
338 884
448 44 996

Bình Dương - 21/10/22

0123456789
900
0410
8651
5261
2614
3984
7644
8014
55
8755
6796
9717
9477
0458
6038
7948
0468
0919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV42
100N
74
200N
248
400N
2322
0076
6844
1TR
4868
3TR
02256
56241
35794
04260
47168
52116
26805
10TR
26853
36690
15TR
99470
30TR
64101
2TỶ
906392

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 21/10/22

001 05 553 56
116 660 68 68
222 770 76 74
38
441 44 48 992 90 94

Trà Vinh - 21/10/22

0123456789
4260
6690
9470
6241
4101
2322
6392
6853
74
6844
5794
6805
0076
2256
2116
248
4868
7168
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
32
200N
542
400N
5864
4415
0218
1TR
8101
3TR
86828
10605
94454
78090
21596
54326
74975
10TR
99182
55151
15TR
15877
30TR
25969
2TỶ
193067

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 21/10/22

005 01 551 54
115 18 667 69 64
228 26 777 75
332 882
442 990 96

Gia Lai - 21/10/22

0123456789
8090
8101
5151
32
542
9182
5864
4454
4415
0605
4975
1596
4326
5877
3067
0218
6828
5969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
24
200N
411
400N
3032
8153
0991
1TR
5047
3TR
77180
89761
46841
75261
55025
93535
93257
10TR
59231
38946
15TR
07936
30TR
87825
2TỶ
997754

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 21/10/22

0554 57 53
111 661 61
225 25 24 7
336 31 35 32 880
446 41 47 991

Ninh Thuận - 21/10/22

0123456789
7180
411
0991
9761
6841
5261
9231
3032
8153
24
7754
5025
3535
7825
8946
7936
5047
3257
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL