In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 11/06/2022

Xổ số hôm nay đã kết thúc » Xem thêm trang kết quả xổ số theo ngày!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 4-6-14-5-1-11YT
29224
G.Nhất
20766
G.Nhì
20025
62589
G.Ba
86559
46901
74366
31423
06027
62203
G.Tư
5922
5175
1079
1042
G.Năm
4227
5014
5099
4763
3227
4269
G.Sáu
570
449
342
G.Bảy
32
06
33
55

Nam Định - 11/06/22

0123456789
570
6901
5922
1042
342
32
1423
2203
4763
33
5014
9224
0025
5175
55
0766
4366
06
6027
4227
3227
2589
6559
1079
5099
4269
449
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 6B7
100N
41
200N
064
400N
9711
8952
0313
1TR
1103
3TR
32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827
10TR
06200
01151
15TR
20565
30TR
60898
2TỶ
563395

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/06/22

000 03 551 52
111 13 665 62 64
222 28 27 778
38
441 995 98 95 95

TP. HCM - 11/06/22

0123456789
6200
41
9711
1151
8952
2722
7062
0313
1103
064
8895
9795
0565
3395
6827
9428
5878
0898
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 6K2
100N
97
200N
122
400N
9921
0540
9087
1TR
8075
3TR
95815
21700
20539
61517
66510
88081
90813
10TR
93911
54748
15TR
17280
30TR
41174
2TỶ
863914

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/06/22

000 5
114 11 15 17 10 13 6
221 22 774 75
339 880 81 87
448 40 997

Long An - 11/06/22

0123456789
0540
1700
6510
7280
9921
8081
3911
122
0813
1174
3914
8075
5815
97
9087
1517
4748
0539
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T6
100N
72
200N
064
400N
1951
0101
5315
1TR
3820
3TR
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
10TR
86932
85891
15TR
43668
30TR
44496
2TỶ
479752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 11/06/22

001 552 58 51
119 13 15 668 64
221 20 772
332 39 8
4996 91 94 90

Hậu Giang - 11/06/22

0123456789
3820
3690
1951
0101
6821
5891
72
6932
9752
8913
064
1494
5315
4496
9358
3668
6519
4639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 6K2N22
100N
11
200N
926
400N
6020
2979
3520
1TR
6517
3TR
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
10TR
20954
83374
15TR
00668
30TR
24691
2TỶ
702051

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 11/06/22

004 551 54 56 58
112 12 17 11 668
220 20 26 774 79
334 885
4991

Bình Phước - 11/06/22

0123456789
6020
3520
11
4691
2051
5412
7012
0834
5704
0954
3374
9985
926
5056
6517
3058
0668
2979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
42
200N
398
400N
1760
3420
0936
1TR
3601
3TR
94442
03559
15888
72097
77252
88049
60636
10TR
44174
48751
15TR
58940
30TR
81235
2TỶ
812955

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/06/22

001 555 51 59 52
1660
220 774
335 36 36 888
440 42 49 42 997 98

Đà Nẵng - 11/06/22

0123456789
1760
3420
8940
3601
8751
42
4442
7252
4174
1235
2955
0936
0636
2097
398
5888
3559
8049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
71
200N
983
400N
1847
7687
3791
1TR
1467
3TR
16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839
10TR
48995
55033
15TR
61652
30TR
69974
2TỶ
429240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/06/22

0552
116 12 669 67
2774 71
333 30 39 39 887 83
440 47 995 94 91

Quảng Ngãi - 11/06/22

0123456789
2630
9240
71
3791
8212
1652
983
5033
3194
9974
8995
4016
1847
7687
1467
6569
2639
3839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
00
200N
560
400N
4087
0057
9947
1TR
7557
3TR
10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842
10TR
06565
96130
15TR
32332
30TR
96603
2TỶ
529366

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/06/22

003 04 00 557 57
1666 65 69 67 60
225 7
332 30 31 887
441 42 47 9

Đắk Nông - 11/06/22

0123456789
00
560
6130
0331
4441
7842
2332
6603
4004
9725
6565
9366
4087
0057
9947
7557
8767
6469
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL