In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 09/01/2023

Còn 03:30:57 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-6-14-11-1-8KA
78014
G.Nhất
16270
G.Nhì
24159
26757
G.Ba
49767
38438
02952
13127
61711
61184
G.Tư
9459
2157
2326
3734
G.Năm
4225
7765
2017
6211
9689
0717
G.Sáu
747
254
703
G.Bảy
91
86
30
15

Hà Nội - 09/01/23

0123456789
6270
30
1711
6211
91
2952
703
1184
3734
254
8014
4225
7765
15
2326
86
6757
9767
3127
2157
2017
0717
747
8438
4159
9459
9689
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1B2
100N
03
200N
787
400N
8026
5971
2521
1TR
4066
3TR
47653
09931
12722
05665
11810
22318
46883
10TR
08815
71714
15TR
64131
30TR
71905
2TỶ
830434

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/01/23

005 03 553
115 14 10 18 665 66
222 26 21 771
334 31 31 883 87
49

TP. HCM - 09/01/23

0123456789
1810
5971
2521
9931
4131
2722
03
7653
6883
1714
0434
5665
8815
1905
8026
4066
787
2318
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N02
100N
06
200N
554
400N
2873
0838
0645
1TR
7876
3TR
42059
17872
79841
09259
18243
69356
79362
10TR
75745
02835
15TR
09874
30TR
29371
2TỶ
123923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 09/01/23

006 559 59 56 54
1662
223 771 74 72 76 73
335 38 8
445 41 43 45 9

Đồng Tháp - 09/01/23

0123456789
9841
9371
7872
9362
2873
8243
3923
554
9874
0645
5745
2835
06
7876
9356
0838
2059
9259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T01K2
100N
14
200N
714
400N
7191
6177
6937
1TR
3061
3TR
61721
40207
92328
21886
13442
47810
77614
10TR
96605
08874
15TR
96499
30TR
37015
2TỶ
257201

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 09/01/23

001 05 07 5
115 10 14 14 14 661
221 28 774 77
337 886
442 999 91

Cà Mau - 09/01/23

0123456789
7810
7191
3061
1721
7201
3442
14
714
7614
8874
6605
7015
1886
6177
6937
0207
2328
6499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
10
200N
425
400N
1287
7259
7364
1TR
5415
3TR
77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974
10TR
36465
49957
15TR
53620
30TR
89748
2TỶ
734886

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 09/01/23

005 05 557 59
115 15 10 665 64
220 25 29 25 774
3886 87
448 44 9

Thừa T. Huế - 09/01/23

0123456789
10
3620
7364
5944
4974
425
5415
7005
1915
5905
6625
6465
4886
1287
9957
9748
7259
7729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
29
200N
296
400N
5290
6446
0447
1TR
7789
3TR
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
10TR
48691
97322
15TR
44888
30TR
63303
2TỶ
959593

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 09/01/23

003 5
119 668 61
222 29 29 29 775 71
3888 89
446 47 993 91 90 96

Phú Yên - 09/01/23

0123456789
5290
0771
5661
8691
7322
3303
9593
0975
296
6446
0447
9868
4888
29
7789
7419
6729
9429
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL