In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 09/03/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 4-12-6-9-7-13NG
68205
G.Nhất
60388
G.Nhì
32503
77792
G.Ba
69127
59764
69821
57609
39073
81374
G.Tư
5421
3336
3075
0339
G.Năm
0433
8377
5578
0355
0713
1038
G.Sáu
147
834
427
G.Bảy
51
56
78
37

Hà Nội - 09/03/23

0123456789
9821
5421
51
7792
2503
9073
0433
0713
9764
1374
834
3075
0355
8205
3336
56
9127
8377
147
427
37
0388
5578
1038
78
7609
0339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K2
100N
71
200N
892
400N
8232
8151
9174
1TR
3439
3TR
80623
97093
21225
27971
55360
93599
10212
10TR
50943
44399
15TR
14881
30TR
07469
2TỶ
874478

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 09/03/23

0551
112 669 60
223 25 778 71 74 71
339 32 881
443 999 93 99 92

Tây Ninh - 09/03/23

0123456789
5360
71
8151
7971
4881
892
8232
0212
0623
7093
0943
9174
1225
4478
3439
3599
4399
7469
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-3K2
100N
01
200N
819
400N
5423
7682
1480
1TR
6449
3TR
41103
88477
04624
55535
41728
13284
75587
10TR
13578
40863
15TR
70380
30TR
60510
2TỶ
287078

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 09/03/23

003 01 5
110 19 663
224 28 23 778 78 77
335 880 84 87 82 80
449 9

An Giang - 09/03/23

0123456789
1480
0380
0510
01
7682
5423
1103
0863
4624
3284
5535
8477
5587
1728
3578
7078
819
6449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 3K2
100N
85
200N
187
400N
1437
9112
3504
1TR
1280
3TR
58554
77046
80218
19667
36788
81418
18901
10TR
66343
18968
15TR
77208
30TR
60412
2TỶ
644493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/03/23

008 01 04 554
112 18 18 12 668 67
27
337 888 80 87 85
443 46 993

Bình Thuận - 09/03/23

0123456789
1280
8901
9112
0412
6343
4493
3504
8554
85
7046
187
1437
9667
0218
6788
1418
8968
7208
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
72
200N
619
400N
5946
8454
1897
1TR
4937
3TR
73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059
10TR
75680
75638
15TR
29993
30TR
14046
2TỶ
339581

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/03/23

004 08 559 54
119 660 68
2772
338 37 881 80 84
446 45 46 993 97

Bình Định - 09/03/23

0123456789
7960
5680
9581
72
9993
8454
7004
8084
3645
5946
4046
1897
4937
0608
7768
5638
619
4059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
92
200N
136
400N
5565
0700
9809
1TR
0753
3TR
13531
64942
65716
67435
05546
42018
61816
10TR
49002
04413
15TR
63755
30TR
67249
2TỶ
059075

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 09/03/23

002 00 09 555 53
113 16 18 16 665
2775
331 35 36 8
449 42 46 992

Quảng Bình - 09/03/23

0123456789
0700
3531
92
4942
9002
0753
4413
5565
7435
3755
9075
136
5716
5546
1816
2018
9809
7249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
34
200N
529
400N
4672
0685
3683
1TR
1785
3TR
13485
45157
35203
55421
20247
75188
26929
10TR
39187
42500
15TR
63707
30TR
51629
2TỶ
773793

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 09/03/23

007 00 03 557
16
229 21 29 29 772
334 887 85 88 85 85 83
447 993

Quảng Trị - 09/03/23

0123456789
2500
5421
4672
3683
5203
3793
34
0685
1785
3485
5157
0247
9187
3707
5188
529
6929
1629

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL