In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 06/01/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 4-6-14-5-10-1-3-20KD
45370
G.Nhất
05808
G.Nhì
84879
98182
G.Ba
24293
04306
89635
00442
69931
82844
G.Tư
0554
4775
4677
9083
G.Năm
9984
2064
0832
5681
4616
1573
G.Sáu
187
486
857
G.Bảy
75
66
10
21

Hải Phòng - 06/01/23

0123456789
10
5370
9931
5681
21
8182
0442
0832
4293
9083
1573
2844
0554
9984
2064
9635
4775
75
4306
4616
486
66
4677
187
857
5808
4879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL01
100N
29
200N
228
400N
8132
7445
4194
1TR
8716
3TR
03184
77105
60600
85214
07014
79111
94019
10TR
09708
53175
15TR
53426
30TR
41598
2TỶ
945974

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 06/01/23

008 05 00 5
114 14 11 19 16 6
226 28 29 774 75
332 884
445 998 94

Vĩnh Long - 06/01/23

0123456789
0600
9111
8132
4194
3184
5214
7014
5974
7445
7105
3175
8716
3426
228
9708
1598
29
4019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01K01
100N
01
200N
797
400N
0089
8307
5921
1TR
4063
3TR
05885
45403
20665
79072
08027
99277
42748
10TR
61241
17652
15TR
78379
30TR
72180
2TỶ
804309

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 06/01/23

009 03 07 01 552
1665 63
227 21 779 72 77
3880 85 89
441 48 997

Bình Dương - 06/01/23

0123456789
2180
01
5921
1241
9072
7652
4063
5403
5885
0665
797
8307
8027
9277
2748
0089
8379
4309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV01
100N
45
200N
982
400N
3645
7702
2570
1TR
3560
3TR
52860
99756
04281
30940
38884
56877
68278
10TR
50753
12626
15TR
22482
30TR
90037
2TỶ
209766

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 06/01/23

002 553 56
1666 60 60
226 777 78 70
337 882 81 84 82
440 45 45 9

Trà Vinh - 06/01/23

0123456789
2570
3560
2860
0940
4281
982
7702
2482
0753
8884
45
3645
9756
2626
9766
6877
0037
8278
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
43
200N
296
400N
4397
4392
4100
1TR
3601
3TR
94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335
10TR
55809
99954
15TR
53231
30TR
45567
2TỶ
102215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 06/01/23

009 01 00 554
115 667 62
2773 79 73
331 35 884
441 43 997 92 96

Gia Lai - 06/01/23

0123456789
4100
3601
1641
3231
4392
4462
43
0473
6673
4784
9954
4335
2215
296
4397
5567
4279
5809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
83
200N
236
400N
5216
3674
7286
1TR
9903
3TR
30378
18797
76434
09249
87648
43498
72432
10TR
19090
81859
15TR
94373
30TR
62721
2TỶ
409386

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 06/01/23

003 559
116 6
221 773 78 74
334 32 36 886 86 83
449 48 990 97 98

Ninh Thuận - 06/01/23

0123456789
9090
2721
2432
83
9903
4373
3674
6434
236
5216
7286
9386
8797
0378
7648
3498
9249
1859

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL