In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 02/12/2022

Còn 01:58:13 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 15-12-6-10-1-5HV
24523
G.Nhất
03015
G.Nhì
99501
75640
G.Ba
90238
78005
60888
31380
35565
56202
G.Tư
1177
7621
7733
4261
G.Năm
2378
8893
3460
6591
5205
9778
G.Sáu
906
371
102
G.Bảy
61
22
44
16

Hải Phòng - 02/12/22

0123456789
5640
1380
3460
9501
7621
4261
6591
371
61
6202
102
22
7733
8893
4523
44
3015
8005
5565
5205
906
16
1177
0238
0888
2378
9778
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 43VL48
100N
03
200N
314
400N
7570
8705
2863
1TR
8111
3TR
37912
83910
42601
34299
67601
22689
46856
10TR
05665
03179
15TR
59784
30TR
77336
2TỶ
798559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 02/12/22

001 01 05 03 559 56
112 10 11 14 665 63
2779 70
336 884 89
4999

Vĩnh Long - 02/12/22

0123456789
7570
3910
8111
2601
7601
7912
03
2863
314
9784
8705
5665
6856
7336
4299
2689
3179
8559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12K48
100N
24
200N
761
400N
5175
8280
8849
1TR
2688
3TR
90595
65452
59333
28291
24117
42108
91342
10TR
77739
10692
15TR
91943
30TR
21794
2TỶ
101095

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 02/12/22

008 552
117 661
224 775
339 33 888 80
443 42 49 995 94 92 95 91

Bình Dương - 02/12/22

0123456789
8280
761
8291
5452
1342
0692
9333
1943
24
1794
5175
0595
1095
4117
2688
2108
8849
7739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV48
100N
36
200N
775
400N
0899
4437
3690
1TR
4660
3TR
48846
67847
92016
52451
72153
41240
39446
10TR
91071
78011
15TR
00593
30TR
54702
2TỶ
213760

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 02/12/22

002 551 53
111 16 660 60
2771 75
337 36 8
446 47 40 46 993 99 90

Trà Vinh - 02/12/22

0123456789
3690
4660
1240
3760
2451
1071
8011
4702
2153
0593
775
36
8846
2016
9446
4437
7847
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
81
200N
365
400N
9332
3444
9998
1TR
1788
3TR
35118
38710
45322
05652
68211
13012
09562
10TR
86479
24718
15TR
30361
30TR
44644
2TỶ
687948

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 02/12/22

0552
118 18 10 11 12 661 62 65
222 779
332 888 81
448 44 44 998

Gia Lai - 02/12/22

0123456789
8710
81
8211
0361
9332
5322
5652
3012
9562
3444
4644
365
9998
1788
5118
4718
7948
6479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
93
200N
369
400N
9344
4509
1150
1TR
6736
3TR
37801
81312
39697
71974
73904
68538
62439
10TR
86284
33055
15TR
28081
30TR
16400
2TỶ
855680

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 02/12/22

000 01 04 09 555 50
112 669
2774
338 39 36 880 81 84
444 997 93

Ninh Thuận - 02/12/22

0123456789
1150
6400
5680
7801
8081
1312
93
9344
1974
3904
6284
3055
6736
9697
8538
369
4509
2439
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL