In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 02/11/2022

Còn 09:14:57 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 14-6-8-7-12-15FK
67246
G.Nhất
84000
G.Nhì
91602
49667
G.Ba
26643
51547
99669
56114
58512
86392
G.Tư
4034
7999
8026
7738
G.Năm
8540
0020
8411
9998
1978
2542
G.Sáu
414
858
490
G.Bảy
08
33
36
78

Bắc Ninh - 02/11/22

0123456789
4000
8540
0020
490
8411
1602
8512
6392
2542
6643
33
6114
4034
414
8026
36
7246
9667
1547
7738
9998
1978
858
08
78
9669
7999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K1
100N
12
200N
351
400N
8749
4547
5948
1TR
6127
3TR
33232
53604
01343
51563
78306
56772
33303
10TR
17747
00265
15TR
44202
30TR
00596
2TỶ
262415

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 02/11/22

002 04 06 03 551
115 12 665 63
227 772
332 8
447 43 49 47 48 996

Đồng Nai - 02/11/22

0123456789
351
12
3232
6772
4202
1343
1563
3303
3604
0265
2415
8306
0596
4547
6127
7747
5948
8749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K1T11
100N
62
200N
318
400N
4980
8589
1446
1TR
2915
3TR
63256
81488
28051
57403
21689
14343
15927
10TR
79016
46919
15TR
45961
30TR
56806
2TỶ
439832

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 02/11/22

006 03 556 51
116 19 15 18 661 62
227 7
332 888 89 80 89
443 46 9

Cần Thơ - 02/11/22

0123456789
4980
8051
5961
62
9832
7403
4343
2915
1446
3256
9016
6806
5927
318
1488
8589
1689
6919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: T11K1
100N
82
200N
737
400N
6202
5062
1581
1TR
7397
3TR
87216
31029
47376
42699
28921
73554
06046
10TR
78891
54077
15TR
41512
30TR
67432
2TỶ
695342

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 02/11/22

002 554
112 16 662
229 21 777 76
332 37 881 82
442 46 991 99 97

Sóc Trăng - 02/11/22

0123456789
1581
8921
8891
82
6202
5062
1512
7432
5342
3554
7216
7376
6046
737
7397
4077
1029
2699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ tư Loại vé:
100N
88
200N
866
400N
5450
8454
9758
1TR
3642
3TR
00035
13471
45875
08712
39345
75752
68730
10TR
65743
34135
15TR
88157
30TR
43019
2TỶ
209146

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/11/22

0557 52 50 54 58
119 12 666
2771 75
335 35 30 888
446 43 45 42 9

Đà Nẵng - 02/11/22

0123456789
5450
8730
3471
3642
8712
5752
5743
8454
0035
5875
9345
4135
866
9146
8157
88
9758
3019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Thứ tư Loại vé:
100N
35
200N
824
400N
6995
2087
8098
1TR
8042
3TR
37976
35849
21959
00769
81500
33034
17772
10TR
54907
61356
15TR
89414
30TR
69851
2TỶ
972290

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 02/11/22

007 00 551 56 59
114 669
224 776 72
334 35 887
449 42 990 95 98

Khánh Hòa - 02/11/22

0123456789
1500
2290
9851
8042
7772
824
3034
9414
35
6995
7976
1356
2087
4907
8098
5849
1959
0769

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL