In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
60
200N
026
400N
2862
1890
6684
1TR
4871
3TR
79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371
10TR
76266
59203
15TR
74567
30TR
81910
2TỶ
198646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 20/01/23

003 550
110 19 667 66 62 60
222 21 26 771 71
333 884
446 993 90

Gia Lai - 20/01/23

0123456789
60
1890
6850
1910
4871
9021
1371
2862
1222
8733
8093
9203
6684
026
6266
8646
4567
9419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
78
200N
844
400N
4355
9581
3310
1TR
4564
3TR
07107
93372
56738
34759
09878
66159
26561
10TR
64561
68016
15TR
88002
30TR
32943
2TỶ
639263

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 13/01/23

002 07 559 59 55
116 10 663 61 61 64
2772 78 78
338 881
443 44 9

Gia Lai - 13/01/23

0123456789
3310
9581
6561
4561
3372
8002
2943
9263
844
4564
4355
8016
7107
78
6738
9878
4759
6159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
43
200N
296
400N
4397
4392
4100
1TR
3601
3TR
94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335
10TR
55809
99954
15TR
53231
30TR
45567
2TỶ
102215

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 06/01/23

009 01 00 554
115 667 62
2773 79 73
331 35 884
441 43 997 92 96

Gia Lai - 06/01/23

0123456789
4100
3601
1641
3231
4392
4462
43
0473
6673
4784
9954
4335
2215
296
4397
5567
4279
5809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
47
200N
640
400N
7255
6324
6035
1TR
0534
3TR
44932
31916
09505
51798
99652
68500
91403
10TR
46372
97357
15TR
51800
30TR
01403
2TỶ
191725

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 30/12/22

003 00 05 00 03 557 52 55
116 6
225 24 772
332 34 35 8
440 47 998

Gia Lai - 30/12/22

0123456789
640
8500
1800
4932
9652
6372
1403
1403
6324
0534
7255
6035
9505
1725
1916
47
7357
1798
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
64
200N
455
400N
8314
3798
5450
1TR
3847
3TR
58832
98342
36803
60944
81281
64680
17007
10TR
53314
87912
15TR
62423
30TR
82229
2TỶ
297652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 23/12/22

003 07 552 50 55
114 12 14 664
229 23 7
332 881 80
442 44 47 998

Gia Lai - 23/12/22

0123456789
5450
4680
1281
8832
8342
7912
7652
6803
2423
64
8314
0944
3314
455
3847
7007
3798
2229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
10
200N
767
400N
6120
8158
3260
1TR
2165
3TR
58443
49155
18656
93869
71794
04578
30804
10TR
83776
32076
15TR
78952
30TR
09668
2TỶ
418301

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 16/12/22

001 04 552 55 56 58
110 668 69 65 60 67
220 776 76 78
38
443 994

Gia Lai - 16/12/22

0123456789
10
6120
3260
8301
8952
8443
1794
0804
2165
9155
8656
3776
2076
767
8158
4578
9668
3869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
24
200N
668
400N
6439
2511
1356
1TR
3888
3TR
88941
37903
68481
91741
67996
38351
26967
10TR
84979
40214
15TR
80818
30TR
54452
2TỶ
793263

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 09/12/22

003 552 51 56
118 14 11 663 67 68
224 779
339 881 88
441 41 996

Gia Lai - 09/12/22

0123456789
2511
8941
8481
1741
8351
4452
7903
3263
24
0214
1356
7996
6967
668
3888
0818
6439
4979
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL