In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 23/12/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 5-3-9-19-20-17-7-2KV
33027
G.Nhất
01034
G.Nhì
39440
31211
G.Ba
01389
13823
24827
51841
10995
09281
G.Tư
0511
8646
7365
5683
G.Năm
0906
4002
1629
6322
2180
1096
G.Sáu
776
073
760
G.Bảy
97
75
05
17

Hải Phòng - 23/12/22

0123456789
9440
2180
760
1211
1841
9281
0511
4002
6322
3823
5683
073
1034
0995
7365
75
05
8646
0906
1096
776
4827
97
17
3027
1389
1629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 43VL51
100N
76
200N
232
400N
3260
9364
9502
1TR
4840
3TR
62735
22178
75929
61740
59902
34296
06606
10TR
93285
60602
15TR
45733
30TR
84681
2TỶ
012355

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 23/12/22

002 02 06 02 555
1660 64
229 778 76
333 35 32 881 85
440 40 996

Vĩnh Long - 23/12/22

0123456789
3260
4840
1740
4681
232
9502
9902
0602
5733
9364
2735
3285
2355
76
4296
6606
2178
5929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12K51
100N
35
200N
174
400N
6818
0146
3599
1TR
7645
3TR
33363
13104
96268
50222
48419
86081
51105
10TR
52352
55771
15TR
67901
30TR
88017
2TỶ
930459

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 23/12/22

001 04 05 559 52
117 19 18 663 68
222 771 74
335 881
445 46 999

Bình Dương - 23/12/22

0123456789
6081
5771
7901
0222
2352
3363
174
3104
35
7645
1105
0146
8017
6818
6268
3599
8419
0459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 31TV51
100N
05
200N
776
400N
3350
3528
8217
1TR
5023
3TR
27787
62033
62458
66925
25549
67771
18412
10TR
18627
43693
15TR
92989
30TR
69250
2TỶ
225208

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 23/12/22

008 05 550 58 50
112 17 6
227 25 23 28 771 76
333 889 87
449 993

Trà Vinh - 23/12/22

0123456789
3350
9250
7771
8412
5023
2033
3693
05
6925
776
8217
7787
8627
3528
2458
5208
5549
2989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
64
200N
455
400N
8314
3798
5450
1TR
3847
3TR
58832
98342
36803
60944
81281
64680
17007
10TR
53314
87912
15TR
62423
30TR
82229
2TỶ
297652

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 23/12/22

003 07 552 50 55
114 12 14 664
229 23 7
332 881 80
442 44 47 998

Gia Lai - 23/12/22

0123456789
5450
4680
1281
8832
8342
7912
7652
6803
2423
64
8314
0944
3314
455
3847
7007
3798
2229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
30
200N
014
400N
1459
6964
2350
1TR
6882
3TR
88692
10972
33603
26972
70521
42089
98010
10TR
21958
94222
15TR
71170
30TR
14969
2TỶ
055705

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 23/12/22

005 03 558 59 50
110 14 669 64
222 21 770 72 72
330 889 82
4992

Ninh Thuận - 23/12/22

0123456789
30
2350
8010
1170
0521
6882
8692
0972
6972
4222
3603
014
6964
5705
1958
1459
2089
4969

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL