In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 15/06/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 3K2
100N
85
200N
187
400N
1437
9112
3504
1TR
1280
3TR
58554
77046
80218
19667
36788
81418
18901
10TR
66343
18968
15TR
77208
30TR
60412
2TỶ
644493

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/03/23

008 01 04 554
112 18 18 12 668 67
27
337 888 80 87 85
443 46 993

Bình Thuận - 09/03/23

0123456789
1280
8901
9112
0412
6343
4493
3504
8554
85
7046
187
1437
9667
0218
6788
1418
8968
7208
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 3K1
100N
65
200N
968
400N
2992
2337
0652
1TR
9290
3TR
58925
64013
40938
62870
72065
86605
94836
10TR
29266
72461
15TR
92137
30TR
72450
2TỶ
443538

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 02/03/23

005 550 52
113 666 61 65 68 65
225 770
338 37 38 36 37 8
4990 92

Bình Thuận - 02/03/23

0123456789
9290
2870
2450
2461
2992
0652
4013
65
8925
2065
6605
4836
9266
2337
2137
968
0938
3538
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K4
100N
68
200N
288
400N
2467
3070
5029
1TR
6238
3TR
24835
54820
58389
87140
80283
05261
97421
10TR
26419
78235
15TR
07444
30TR
70748
2TỶ
760133

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 23/02/23

05
119 661 67 68
220 21 29 770
333 35 35 38 889 83 88
448 44 40 9

Bình Thuận - 23/02/23

0123456789
3070
4820
7140
5261
7421
0283
0133
7444
4835
8235
2467
68
288
6238
0748
5029
8389
6419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K3
100N
70
200N
383
400N
0768
8243
1571
1TR
1227
3TR
45959
61181
90048
04300
82139
66473
65137
10TR
36814
84330
15TR
93495
30TR
44287
2TỶ
441284

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 16/02/23

000 559
114 668
227 773 71 70
330 39 37 884 87 81 83
448 43 995

Bình Thuận - 16/02/23

0123456789
70
4300
4330
1571
1181
383
8243
6473
6814
1284
3495
1227
5137
4287
0768
0048
5959
2139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K2
100N
56
200N
005
400N
7263
1774
5289
1TR
9958
3TR
09665
72752
92518
91221
43126
52728
95460
10TR
84367
82004
15TR
56865
30TR
88720
2TỶ
540896

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 09/02/23

004 05 552 58 56
118 665 67 65 60 63
220 21 26 28 774
3889
4996

Bình Thuận - 09/02/23

0123456789
5460
8720
1221
2752
7263
1774
2004
005
9665
6865
56
3126
0896
4367
9958
2518
2728
5289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K1
100N
87
200N
335
400N
3193
0354
8189
1TR
1468
3TR
54878
92704
88709
57532
79290
79819
32527
10TR
62102
92727
15TR
77044
30TR
81574
2TỶ
895450

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 02/02/23

002 04 09 550 54
119 668
227 27 774 78
332 35 889 87
444 990 93

Bình Thuận - 02/02/23

0123456789
9290
5450
7532
2102
3193
0354
2704
7044
1574
335
87
2527
2727
1468
4878
8189
8709
9819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K4
100N
67
200N
178
400N
7655
5089
8985
1TR
9472
3TR
91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006
10TR
90854
95952
15TR
05187
30TR
86801
2TỶ
021982

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 26/01/23

001 06 554 52 57 55
114 667
221 23 772 78
3882 87 87 89 85
447 9

Bình Thuận - 26/01/23

0123456789
1821
6801
9472
5952
1982
4023
8514
0854
7655
8985
0006
67
1587
0047
3657
5187
178
5089
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL