In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
72
200N
619
400N
5946
8454
1897
1TR
4937
3TR
73645
77004
97960
00608
97768
18084
04059
10TR
75680
75638
15TR
29993
30TR
14046
2TỶ
339581

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/03/23

004 08 559 54
119 660 68
2772
338 37 881 80 84
446 45 46 993 97

Bình Định - 09/03/23

0123456789
7960
5680
9581
72
9993
8454
7004
8084
3645
5946
4046
1897
4937
0608
7768
5638
619
4059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
00
200N
351
400N
5658
9452
3481
1TR
0617
3TR
94797
87588
02668
16750
09763
32396
18839
10TR
94120
42310
15TR
88568
30TR
97400
2TỶ
253908

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 02/03/23

008 00 00 550 58 52 51
110 17 668 68 63
220 7
339 888 81
4997 96

Bình Định - 02/03/23

0123456789
00
6750
4120
2310
7400
351
3481
9452
9763
2396
0617
4797
5658
7588
2668
8568
3908
8839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
70
200N
270
400N
2790
1859
2454
1TR
5629
3TR
70002
43958
43868
18058
22548
63306
90628
10TR
92013
49026
15TR
81403
30TR
37955
2TỶ
204425

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/02/23

003 02 06 555 58 58 59 54
113 668
225 26 28 29 770 70
38
448 990

Bình Định - 23/02/23

0123456789
70
270
2790
0002
2013
1403
2454
7955
4425
3306
9026
3958
3868
8058
2548
0628
1859
5629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
07
200N
294
400N
8217
0623
6267
1TR
6474
3TR
91865
93166
02339
68459
57183
60815
43355
10TR
46977
61543
15TR
00755
30TR
87604
2TỶ
383641

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/02/23

004 07 555 59 55
115 17 665 66 67
223 777 74
339 883
441 43 994

Bình Định - 16/02/23

0123456789
3641
0623
7183
1543
294
6474
7604
1865
0815
3355
0755
3166
07
8217
6267
6977
2339
8459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
66
200N
982
400N
3204
1596
7063
1TR
6502
3TR
01989
27848
61993
78846
76359
20279
74567
10TR
14504
99690
15TR
53429
30TR
73070
2TỶ
817180

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/02/23

004 02 04 559
1667 63 66
229 770 79
3880 89 82
448 46 990 93 96

Bình Định - 09/02/23

0123456789
9690
3070
7180
982
6502
7063
1993
3204
4504
66
1596
8846
4567
7848
1989
6359
0279
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
34
200N
902
400N
4093
1944
6902
1TR
2711
3TR
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
10TR
15861
89018
15TR
77397
30TR
64644
2TỶ
169189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 02/02/23

002 02 5
118 11 661
228 777 71
336 33 32 34 889
444 42 44 997 93

Bình Định - 02/02/23

0123456789
2711
1771
5861
902
6902
3242
0732
4093
7733
34
1944
4644
2336
1877
7397
9328
9018
9189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
92
200N
285
400N
7284
0333
1036
1TR
2800
3TR
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
10TR
12229
27113
15TR
44133
30TR
92648
2TỶ
097317

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 26/01/23

008 00 554
117 13 6
229 773
333 38 33 36 889 82 84 85
448 41 992

Bình Định - 26/01/23

0123456789
2800
6641
92
6782
0333
0773
7113
4133
7284
8054
285
1036
7317
7808
4138
2648
8289
2229

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL