In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 20/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
70
200N
270
400N
2790
1859
2454
1TR
5629
3TR
70002
43958
43868
18058
22548
63306
90628
10TR
92013
49026
15TR
81403
30TR
37955
2TỶ
204425

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/02/23

003 02 06 555 58 58 59 54
113 668
225 26 28 29 770 70
38
448 990

Bình Định - 23/02/23

0123456789
70
270
2790
0002
2013
1403
2454
7955
4425
3306
9026
3958
3868
8058
2548
0628
1859
5629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
07
200N
294
400N
8217
0623
6267
1TR
6474
3TR
91865
93166
02339
68459
57183
60815
43355
10TR
46977
61543
15TR
00755
30TR
87604
2TỶ
383641

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/02/23

004 07 555 59 55
115 17 665 66 67
223 777 74
339 883
441 43 994

Bình Định - 16/02/23

0123456789
3641
0623
7183
1543
294
6474
7604
1865
0815
3355
0755
3166
07
8217
6267
6977
2339
8459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
66
200N
982
400N
3204
1596
7063
1TR
6502
3TR
01989
27848
61993
78846
76359
20279
74567
10TR
14504
99690
15TR
53429
30TR
73070
2TỶ
817180

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/02/23

004 02 04 559
1667 63 66
229 770 79
3880 89 82
448 46 990 93 96

Bình Định - 09/02/23

0123456789
9690
3070
7180
982
6502
7063
1993
3204
4504
66
1596
8846
4567
7848
1989
6359
0279
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
34
200N
902
400N
4093
1944
6902
1TR
2711
3TR
72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732
10TR
15861
89018
15TR
77397
30TR
64644
2TỶ
169189

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 02/02/23

002 02 5
118 11 661
228 777 71
336 33 32 34 889
444 42 44 997 93

Bình Định - 02/02/23

0123456789
2711
1771
5861
902
6902
3242
0732
4093
7733
34
1944
4644
2336
1877
7397
9328
9018
9189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
92
200N
285
400N
7284
0333
1036
1TR
2800
3TR
88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773
10TR
12229
27113
15TR
44133
30TR
92648
2TỶ
097317

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 26/01/23

008 00 554
117 13 6
229 773
333 38 33 36 889 82 84 85
448 41 992

Bình Định - 26/01/23

0123456789
2800
6641
92
6782
0333
0773
7113
4133
7284
8054
285
1036
7317
7808
4138
2648
8289
2229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
17
200N
914
400N
2863
2648
5929
1TR
2526
3TR
07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303
10TR
21794
86617
15TR
74110
30TR
15828
2TỶ
346270

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 19/01/23

003 551
110 17 14 17 663
228 26 29 770
337 39 885 83
446 48 994

Bình Định - 19/01/23

0123456789
4110
6270
6151
2863
2583
7303
914
1794
7785
2526
4146
17
4737
6617
2648
5828
5929
2739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
03
200N
886
400N
5600
2373
6080
1TR
5316
3TR
94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509
10TR
46076
44087
15TR
98236
30TR
44753
2TỶ
707383

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 12/01/23

009 00 03 553 59 59
119 16 6
2776 73
336 883 87 80 86
445 45 45 9

Bình Định - 12/01/23

0123456789
5600
6080
03
2373
4753
7383
6845
4145
6045
886
5316
6076
8236
4087
4219
0359
9259
2509

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL