In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh

Xổ số Bắc Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/02/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 9-13-3-2-11-12FA
57765
G.Nhất
69270
G.Nhì
33523
02685
G.Ba
84523
77290
28378
00860
06188
76005
G.Tư
0445
9065
6142
8859
G.Năm
8856
4721
1409
3307
7321
9251
G.Sáu
866
778
530
G.Bảy
17
42
90
34

Bắc Ninh - 09/11/22

0123456789
9270
7290
0860
530
90
4721
7321
9251
6142
42
3523
4523
34
2685
6005
0445
9065
7765
8856
866
3307
17
8378
6188
778
8859
1409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 14-6-8-7-12-15FK
67246
G.Nhất
84000
G.Nhì
91602
49667
G.Ba
26643
51547
99669
56114
58512
86392
G.Tư
4034
7999
8026
7738
G.Năm
8540
0020
8411
9998
1978
2542
G.Sáu
414
858
490
G.Bảy
08
33
36
78

Bắc Ninh - 02/11/22

0123456789
4000
8540
0020
490
8411
1602
8512
6392
2542
6643
33
6114
4034
414
8026
36
7246
9667
1547
7738
9998
1978
858
08
78
9669
7999
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 12-11-4-10-5-13FS
19739
G.Nhất
15022
G.Nhì
43172
45148
G.Ba
07740
49662
70500
03869
52571
78536
G.Tư
8677
3363
6150
4291
G.Năm
5000
5455
1295
4611
9213
8568
G.Sáu
211
109
329
G.Bảy
98
01
69
70

Bắc Ninh - 26/10/22

0123456789
7740
0500
6150
5000
70
2571
4291
4611
211
01
5022
3172
9662
3363
9213
5455
1295
8536
8677
5148
8568
98
3869
109
329
69
9739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 13-7-6-12-2-11EA
68879
G.Nhất
46059
G.Nhì
26549
42155
G.Ba
33720
39460
18432
13620
28920
93358
G.Tư
8789
3529
4582
6318
G.Năm
8656
4294
0913
2614
3128
8153
G.Sáu
790
058
472
G.Bảy
80
25
18
98

Bắc Ninh - 19/10/22

0123456789
3720
9460
3620
8920
790
80
8432
4582
472
0913
8153
4294
2614
2155
25
8656
3358
6318
3128
058
18
98
6059
6549
8789
3529
8879
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 4-6-8-5-9-15EK
67145
G.Nhất
28295
G.Nhì
82580
33620
G.Ba
73040
79146
86668
63657
04732
22245
G.Tư
2449
8653
9499
0010
G.Năm
0031
1635
8745
0326
2604
0686
G.Sáu
971
858
036
G.Bảy
22
81
01
66

Bắc Ninh - 12/10/22

0123456789
2580
3620
3040
0010
0031
971
81
01
4732
22
8653
2604
8295
2245
1635
8745
7145
9146
0326
0686
036
66
3657
6668
858
2449
9499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 1-9-14-8-4-2ES
80983
G.Nhất
09046
G.Nhì
29399
08507
G.Ba
72726
62831
85711
88004
51568
54046
G.Tư
3784
1825
7897
5657
G.Năm
0729
8051
5357
9572
5889
8522
G.Sáu
953
112
874
G.Bảy
37
64
78
79

Bắc Ninh - 05/10/22

0123456789
2831
5711
8051
9572
8522
112
953
0983
8004
3784
874
64
1825
9046
2726
4046
8507
7897
5657
5357
37
1568
78
9399
0729
5889
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.doisotrung.com.vn
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 9-11-14-3-13-10DA
41946
G.Nhất
37992
G.Nhì
99881
91950
G.Ba
49017
20483
16317
30969
39736
05788
G.Tư
9513
1650
8588
6805
G.Năm
7872
2543
5183
9311
7738
9622
G.Sáu
942
348
751
G.Bảy
23
76
66
37

Bắc Ninh - 28/09/22

0123456789
1950
1650
9881
9311
751
7992
7872
9622
942
0483
9513
2543
5183
23
6805
9736
76
66
1946
9017
6317
37
5788
8588
7738
348
0969

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL