In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 24/01/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K04T01
100N
40
200N
980
400N
1438
1790
2135
1TR
7863
3TR
95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930
10TR
08989
24510
15TR
68746
30TR
19888
2TỶ
831255

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 24/01/23

0555 52 53 50
110 13 17 663
27
330 38 35 888 89 87 80
446 40 990

Bến Tre - 24/01/23

0123456789
40
980
1790
0150
1930
4510
3952
7863
5813
0753
2135
1255
8746
5787
1917
1438
9888
8989
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1D
100N
75
200N
860
400N
2172
2192
5865
1TR
3128
3TR
51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195
10TR
53530
59288
15TR
56839
30TR
50420
2TỶ
790795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 24/01/23

05
119 19 663 65 60
220 28 772 75
339 30 37 888
446 49 995 95 92

Vũng Tàu - 24/01/23

0123456789
860
3530
0420
2172
2192
1563
75
5865
4195
0795
5746
5937
3128
9288
1519
1419
1849
6839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T1-K4
100N
71
200N
977
400N
1769
1374
4077
1TR
6487
3TR
91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772
10TR
97224
97921
15TR
40848
30TR
42081
2TỶ
368280

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 24/01/23

05
113 661 69
224 21 772 74 77 77 71
338 37 880 81 87
448 994 98

Bạc Liêu - 24/01/23

0123456789
8280
71
1661
7921
2081
2772
4713
1374
3194
7224
977
4077
6487
7037
8498
5138
0848
1769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Lắk
Thứ ba Loại vé:
100N
74
200N
657
400N
8188
8420
9584
1TR
3939
3TR
51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187
10TR
14344
05291
15TR
11820
30TR
37623
2TỶ
569127

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Lắk ngày 24/01/23

0554 57
117 662
227 23 20 20 20 774
339 887 88 84
444 991 97 92

Đắk Lắk - 24/01/23

0123456789
8420
6920
1820
5291
1362
9892
7623
74
9584
1754
4344
657
1697
5517
0187
9127
8188
3939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Nam
Thứ ba Loại vé:
100N
41
200N
574
400N
5457
9895
1683
1TR
2032
3TR
26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410
10TR
89487
30933
15TR
75336
30TR
51216
2TỶ
635363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Nam ngày 24/01/23

009 557
116 16 10 663
226 770 74
336 33 38 32 887 83
441 991 95

Quảng Nam - 24/01/23

0123456789
8970
1410
41
2691
2032
1683
0933
5363
574
9895
8916
9226
5336
1216
5457
9487
1038
6309

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL