In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 21/05/2022

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 11-6-2-8-3-5XT
85198
G.Nhất
20830
G.Nhì
08364
24874
G.Ba
09500
00837
14233
78831
28309
86212
G.Tư
3330
1999
6180
1527
G.Năm
4238
3344
7589
6327
8058
4791
G.Sáu
559
193
047
G.Bảy
53
64
13
80

Nam Định - 21/05/22

0123456789
0830
9500
3330
6180
80
8831
4791
6212
4233
193
53
13
8364
4874
3344
64
0837
1527
6327
047
4238
8058
5198
8309
1999
7589
559
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5C7
100N
27
200N
840
400N
5638
5838
5916
1TR
8489
3TR
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
10TR
02861
59808
15TR
21393
30TR
19578
2TỶ
108098

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/05/22

008 04 09 5
115 17 16 661 64 60
227 778
338 38 889
440 998 93 97

TP. HCM - 21/05/22

0123456789
840
9260
2861
1393
5704
5964
0515
5916
27
6997
1417
5638
5838
9808
9578
8098
8489
4109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K3
100N
31
200N
506
400N
2853
7874
0141
1TR
6564
3TR
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
10TR
01419
86178
15TR
82130
30TR
75375
2TỶ
078827

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 21/05/22

006 550 53
119 14 664
227 775 78 74
330 31 882 85
443 41 996 94

Long An - 21/05/22

0123456789
9050
2130
31
0141
1882
2853
4943
7874
6564
1994
5514
9985
5375
506
1896
8827
6178
1419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T5
100N
25
200N
550
400N
3273
6210
2088
1TR
6348
3TR
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
10TR
91352
87756
15TR
43627
30TR
15253
2TỶ
048784

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 21/05/22

0553 52 56 57 53 50
110 660
227 25 773
3884 80 88 80 87 88
448 9

Hậu Giang - 21/05/22

0123456789
550
6210
8480
3160
3980
1352
3273
5353
5253
8784
25
7756
9957
4587
3627
2088
6348
1888
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K3N22
100N
84
200N
768
400N
4252
5769
2999
1TR
9910
3TR
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
10TR
15534
61150
15TR
67872
30TR
41495
2TỶ
426566

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 21/05/22

0550 52
110 666 60 68 66 69 68
228 772 79
334 884
441 40 995 99

Bình Phước - 21/05/22

0123456789
9910
2360
0340
1150
4341
4252
7872
84
5534
1495
2566
6566
768
8928
0468
5769
2999
8379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
63
200N
067
400N
4412
3544
5145
1TR
9566
3TR
03884
12954
60978
48103
47824
49957
97316
10TR
78644
08307
15TR
96644
30TR
86052
2TỶ
888026

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 21/05/22

007 03 552 54 57
116 12 666 67 63
226 24 778
3884
444 44 44 45 9

Đà Nẵng - 21/05/22

0123456789
4412
6052
63
8103
3544
3884
2954
7824
8644
6644
5145
9566
7316
8026
067
9957
8307
0978
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
57
200N
975
400N
0186
9947
3429
1TR
1813
3TR
63638
61443
77763
99558
40451
55606
79805
10TR
00029
91070
15TR
17950
30TR
99895
2TỶ
452711

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 21/05/22

006 05 550 58 51 57
111 13 663
229 29 770 75
338 886
443 47 995

Quảng Ngãi - 21/05/22

0123456789
1070
7950
0451
2711
1813
1443
7763
975
9805
9895
0186
5606
57
9947
3638
9558
3429
0029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
79
200N
609
400N
6546
0463
6861
1TR
9603
3TR
45427
26728
71419
57672
07816
38737
20498
10TR
12885
12485
15TR
24748
30TR
08332
2TỶ
188947

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 21/05/22

003 09 5
119 16 663 61
227 28 772 79
332 37 885 85
447 48 46 998

Đắk Nông - 21/05/22

0123456789
6861
7672
8332
0463
9603
2885
2485
6546
7816
5427
8737
8947
6728
0498
4748
79
609
1419
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL