In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 16/01/2023

Còn 10:11:40 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 12-4-14-13-15-8LS
48260
G.Nhất
83587
G.Nhì
79324
24955
G.Ba
97698
03474
79118
27721
67766
60068
G.Tư
9999
2793
8423
8738
G.Năm
6232
7156
7587
1067
6779
6885
G.Sáu
456
695
805
G.Bảy
53
07
71
23

Hà Nội - 16/01/23

0123456789
8260
7721
71
6232
2793
8423
53
23
9324
3474
4955
6885
695
805
7766
7156
456
3587
7587
1067
07
7698
9118
0068
8738
9999
6779
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1C2
100N
02
200N
804
400N
6307
6494
6759
1TR
9428
3TR
89651
45438
57479
58773
90665
54540
38718
10TR
05643
67161
15TR
22110
30TR
82146
2TỶ
793235

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/01/23

007 04 02 551 59
110 18 661 65
228 779 73
335 38 8
446 43 40 994

TP. HCM - 16/01/23

0123456789
4540
2110
9651
7161
02
8773
5643
804
6494
0665
3235
2146
6307
9428
5438
8718
6759
7479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N03
100N
50
200N
536
400N
3920
4840
8951
1TR
3427
3TR
96897
84098
90033
76241
67198
45657
12496
10TR
53141
25029
15TR
00388
30TR
20486
2TỶ
288300

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 16/01/23

000 557 51 50
16
229 27 20 7
333 36 886 88
441 41 40 997 98 98 96

Đồng Tháp - 16/01/23

0123456789
50
3920
4840
8300
8951
6241
3141
0033
536
2496
0486
3427
6897
5657
4098
7198
0388
5029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T01K3
100N
03
200N
389
400N
5543
1568
0385
1TR
5823
3TR
43935
54660
59258
86337
92822
94282
33069
10TR
35323
23330
15TR
06609
30TR
31021
2TỶ
680217

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 16/01/23

009 03 558
117 660 69 68
221 23 22 23 7
330 35 37 882 85 89
443 9

Cà Mau - 16/01/23

0123456789
4660
3330
1021
2822
4282
03
5543
5823
5323
0385
3935
6337
0217
1568
9258
389
3069
6609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
74
200N
398
400N
1867
4767
7682
1TR
5565
3TR
43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685
10TR
30552
71043
15TR
47849
30TR
58304
2TỶ
855453

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 16/01/23

004 553 52
1665 63 62 65 67 67
223 774
339 885 82
449 43 997 98

Thừa T. Huế - 16/01/23

0123456789
7682
6462
0552
4963
7523
1043
5453
74
8304
5565
3265
5685
1867
4767
9097
398
9539
7849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
03
200N
277
400N
5188
0139
8883
1TR
2200
3TR
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
10TR
39194
39442
15TR
11430
30TR
41001
2TỶ
422124

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 16/01/23

001 07 00 03 553
16
224 26 777 77
330 33 37 31 39 888 83
442 994

Phú Yên - 16/01/23

0123456789
2200
1430
3531
1001
9442
03
8883
7833
4753
9194
2124
1326
277
2437
1407
4477
5188
0139

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL