In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 15/04/2023

Còn 03:34:52 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 5-10-2-13-3-6QN
27414
G.Nhất
11010
G.Nhì
41330
97277
G.Ba
74505
02583
25729
18319
80920
81572
G.Tư
1080
8991
4942
4123
G.Năm
9035
2575
9988
6255
7699
0135
G.Sáu
777
921
304
G.Bảy
11
53
81
27

Nam Định - 15/04/23

0123456789
1010
1330
0920
1080
8991
921
11
81
1572
4942
2583
4123
53
304
7414
4505
9035
2575
6255
0135
7277
777
27
9988
5729
8319
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 4C7
100N
88
200N
369
400N
9317
9206
8238
1TR
5122
3TR
73399
78479
90799
64227
16650
46520
07524
10TR
64500
86620
15TR
94447
30TR
30316
2TỶ
423809

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 15/04/23

009 00 06 550
116 17 669
220 27 20 24 22 779
338 888
447 999 99

TP. HCM - 15/04/23

0123456789
6650
6520
4500
6620
5122
7524
9206
0316
9317
4227
4447
88
8238
369
3399
8479
0799
3809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K3
100N
08
200N
019
400N
9582
4996
7202
1TR
3245
3TR
94710
09166
42425
66135
24718
28503
81596
10TR
01178
06547
15TR
87080
30TR
67465
2TỶ
514982

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 15/04/23

003 02 08 5
110 18 19 665 66
225 778
335 882 80 82
447 45 996 96

Long An - 15/04/23

0123456789
4710
7080
9582
7202
4982
8503
3245
2425
6135
7465
4996
9166
1596
6547
08
4718
1178
019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T4
100N
92
200N
552
400N
9515
9141
2496
1TR
0766
3TR
50652
92566
66095
52394
15287
08694
88550
10TR
05228
45749
15TR
73771
30TR
53484
2TỶ
996093

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 15/04/23

0552 50 52
115 666 66
228 771
3884 87
449 41 993 95 94 94 96 92

Hậu Giang - 15/04/23

0123456789
8550
9141
3771
92
552
0652
6093
2394
8694
3484
9515
6095
2496
0766
2566
5287
5228
5749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K3N23
100N
41
200N
694
400N
2010
9169
3260
1TR
3086
3TR
05083
69617
61209
35145
02723
57012
72605
10TR
18483
03132
15TR
85647
30TR
41561
2TỶ
499979

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 15/04/23

009 05 5
117 12 10 661 69 60
223 779
332 883 83 86
447 45 41 994

Bình Phước - 15/04/23

0123456789
2010
3260
41
1561
7012
3132
5083
2723
8483
694
5145
2605
3086
9617
5647
9169
1209
9979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
79
200N
351
400N
3703
0716
8344
1TR
2157
3TR
87444
66045
84977
32901
14640
35908
69911
10TR
37409
72771
15TR
15553
30TR
68144
2TỶ
415366

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 15/04/23

009 01 08 03 553 57 51
111 16 666
2771 77 79
38
444 44 45 40 44 9

Đà Nẵng - 15/04/23

0123456789
4640
351
2901
9911
2771
3703
5553
8344
7444
8144
6045
0716
5366
2157
4977
5908
79
7409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
09
200N
371
400N
6023
9402
2904
1TR
9334
3TR
72219
48425
54687
85708
81597
96244
45175
10TR
56233
07927
15TR
38109
30TR
99009
2TỶ
287428

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 15/04/23

009 09 08 02 04 09 5
119 6
228 27 25 23 775 71
333 34 887
444 997

Quảng Ngãi - 15/04/23

0123456789
371
9402
6023
6233
2904
9334
6244
8425
5175
4687
1597
7927
5708
7428
09
2219
8109
9009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
34
200N
899
400N
1007
7101
6952
1TR
5344
3TR
94058
29882
52435
86454
40734
85625
18934
10TR
59734
77023
15TR
33178
30TR
02448
2TỶ
461063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 15/04/23

007 01 558 54 52
1663
223 25 778
334 35 34 34 34 882
448 44 999

Đắk Nông - 15/04/23

0123456789
7101
6952
9882
7023
1063
34
5344
6454
0734
8934
9734
2435
5625
1007
4058
3178
2448
899
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL