In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 11/02/2023

Còn 04:46:53 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 7-5-6-13-10-9MP
98713
G.Nhất
18834
G.Nhì
17460
78706
G.Ba
74043
63680
00185
61529
94039
45565
G.Tư
5543
1288
4007
4955
G.Năm
4040
0319
4862
5733
5162
8364
G.Sáu
413
063
891
G.Bảy
23
31
13
97

Nam Định - 11/02/23

0123456789
7460
3680
4040
891
31
4862
5162
4043
5543
5733
413
063
23
13
8713
8834
8364
0185
5565
4955
8706
4007
97
1288
1529
4039
0319
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 2B7
100N
37
200N
891
400N
4534
7901
6027
1TR
3930
3TR
88328
19721
19256
92527
10381
61487
43308
10TR
71517
71789
15TR
61967
30TR
59144
2TỶ
977073

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/02/23

008 01 556
117 667
228 21 27 27 773
330 34 37 889 81 87
444 991

TP. HCM - 11/02/23

0123456789
3930
891
7901
9721
0381
7073
4534
9144
9256
37
6027
2527
1487
1517
1967
8328
3308
1789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 2K2
100N
36
200N
956
400N
7448
7826
2274
1TR
7453
3TR
84657
91359
98055
59558
53472
95496
36971
10TR
83632
33729
15TR
55455
30TR
75505
2TỶ
845326

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 11/02/23

005 555 57 59 55 58 53 56
16
226 29 26 772 71 74
332 36 8
448 996

Long An - 11/02/23

0123456789
6971
3472
3632
7453
2274
8055
5455
5505
36
956
7826
5496
5326
4657
7448
9558
1359
3729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K2T2
100N
12
200N
540
400N
1646
4555
3168
1TR
8230
3TR
46841
27203
27339
41342
89824
57822
32956
10TR
61514
55011
15TR
74463
30TR
65564
2TỶ
977946

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 11/02/23

003 556 55
114 11 12 664 63 68
224 22 7
339 30 8
446 41 42 46 40 9

Hậu Giang - 11/02/23

0123456789
540
8230
6841
5011
12
1342
7822
7203
4463
9824
1514
5564
4555
1646
2956
7946
3168
7339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 2K2N23
100N
03
200N
701
400N
4423
6651
1344
1TR
2416
3TR
48960
31862
66246
30199
16346
70090
97272
10TR
17247
40379
15TR
43903
30TR
59853
2TỶ
301795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 11/02/23

003 01 03 553 51
116 660 62
223 779 72
38
447 46 46 44 995 99 90

Bình Phước - 11/02/23

0123456789
8960
0090
701
6651
1862
7272
03
4423
3903
9853
1344
1795
2416
6246
6346
7247
0199
0379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
53
200N
639
400N
3323
3959
5706
1TR
5928
3TR
96040
48605
68718
86747
38608
35875
71377
10TR
50711
36039
15TR
46022
30TR
57031
2TỶ
062345

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 11/02/23

005 08 06 559 53
111 18 6
222 28 23 775 77
331 39 39 8
445 40 47 9

Đà Nẵng - 11/02/23

0123456789
6040
0711
7031
6022
53
3323
8605
5875
2345
5706
6747
1377
5928
8718
8608
639
3959
6039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
26
200N
667
400N
8785
2656
6557
1TR
5504
3TR
38678
96438
25165
12145
37669
15744
77598
10TR
30578
42522
15TR
64694
30TR
76576
2TỶ
593769

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 11/02/23

004 556 57
1669 65 69 67
222 26 776 78 78
338 885
445 44 994 98

Quảng Ngãi - 11/02/23

0123456789
2522
5504
5744
4694
8785
5165
2145
26
2656
6576
667
6557
8678
6438
7598
0578
7669
3769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
50
200N
094
400N
7646
3734
1156
1TR
3040
3TR
86016
18688
97319
58932
89671
41599
96880
10TR
36902
65837
15TR
08454
30TR
86304
2TỶ
564592

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 11/02/23

004 02 554 56 50
116 19 6
2771
337 32 34 888 80
440 46 992 99 94

Đắk Nông - 11/02/23

0123456789
50
3040
6880
9671
8932
6902
4592
094
3734
8454
6304
7646
1156
6016
5837
8688
7319
1599

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL