In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 06/11/2022

Còn 06:22:25 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thái Bình
www.doisotrung.com.vn
Chủ nhậtThái Bình
ĐB 9-10-11-1-2-12FD
77471
G.Nhất
19152
G.Nhì
97536
23750
G.Ba
96328
05336
86498
22305
92542
92511
G.Tư
1202
4265
3726
6791
G.Năm
9261
8406
8891
8795
0587
6651
G.Sáu
733
915
460
G.Bảy
50
36
64
96

Thái Bình - 06/11/22

0123456789
3750
460
50
2511
6791
9261
8891
6651
7471
9152
2542
1202
733
64
2305
4265
8795
915
7536
5336
3726
8406
36
96
0587
6328
6498
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGA11
100N
82
200N
947
400N
4484
0437
4497
1TR
4561
3TR
63723
18850
20163
36712
78121
38667
56673
10TR
03323
60183
15TR
08537
30TR
18098
2TỶ
981708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 06/11/22

008 550
112 663 67 61
223 23 21 773
337 37 883 84 82
447 998 97

Tiền Giang - 06/11/22

0123456789
8850
4561
8121
82
6712
3723
0163
6673
3323
0183
4484
947
0437
4497
8667
8537
8098
1708
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 11K1
100N
87
200N
888
400N
4104
9065
6719
1TR
5400
3TR
04974
35647
90502
16663
20664
10331
84927
10TR
62699
37191
15TR
00021
30TR
98412
2TỶ
175812

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 06/11/22

002 00 04 5
112 12 19 663 64 65
221 27 774
331 888 87
447 999 91

Kiên Giang - 06/11/22

0123456789
5400
0331
7191
0021
0502
8412
5812
6663
4104
4974
0664
9065
87
5647
4927
888
6719
2699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL11K1
100N
39
200N
509
400N
3030
6905
7846
1TR
8915
3TR
38013
07628
73391
36502
24223
77416
82026
10TR
95173
72225
15TR
98283
30TR
31585
2TỶ
305158

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 06/11/22

002 05 09 558
113 16 15 6
225 28 23 26 773
330 39 885 83
446 991

Đà Lạt - 06/11/22

0123456789
3030
3391
6502
8013
4223
5173
8283
6905
8915
2225
1585
7846
7416
2026
7628
5158
39
509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Chủ nhật Loại vé:
100N
59
200N
987
400N
5230
7133
2358
1TR
4044
3TR
02108
26233
40418
95995
15598
95859
36988
10TR
59018
81655
15TR
70148
30TR
71133
2TỶ
074926

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 06/11/22

008 555 59 58 59
118 18 6
226 7
333 33 30 33 888 87
448 44 995 98

Thừa T. Huế - 06/11/22

0123456789
5230
7133
6233
1133
4044
5995
1655
4926
987
2358
2108
0418
5598
6988
9018
0148
59
5859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa
Chủ nhật Loại vé:
100N
08
200N
555
400N
2094
0088
2727
1TR
9109
3TR
21399
94198
64033
05944
38331
24331
37542
10TR
58430
19366
15TR
18259
30TR
25914
2TỶ
619047

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 06/11/22

009 08 559 55
114 666
227 7
330 33 31 31 888
447 44 42 999 98 94

Khánh Hòa - 06/11/22

0123456789
8430
8331
4331
7542
4033
2094
5944
5914
555
9366
2727
9047
08
0088
4198
9109
1399
8259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kon Tum
Chủ nhật Loại vé:
100N
46
200N
417
400N
5162
1472
7982
1TR
2142
3TR
61204
28224
46475
47240
12067
46819
84674
10TR
36441
38138
15TR
32389
30TR
42161
2TỶ
338264

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kon Tum ngày 06/11/22

004 5
119 17 664 61 67 62
224 775 74 72
338 889 82
441 40 42 46 9

Kon Tum - 06/11/22

0123456789
7240
6441
2161
5162
1472
7982
2142
1204
8224
4674
8264
6475
46
417
2067
8138
6819
2389

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL