In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 06/04/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 16-18-13-10-12-1-17-4 KF
00312
G.Nhất
44708
G.Nhì
88283
64571
G.Ba
91798
21146
05250
09523
92549
73943
G.Tư
1449
2399
7871
7371
G.Năm
5848
3389
9405
8301
7420
2661
G.Sáu
142
732
198
G.Bảy
21
59
95
03

Nam Định - 06/04/24

0123456789
5250
7420
4571
7871
7371
8301
2661
21
142
732
0312
8283
9523
3943
03
9405
95
1146
4708
1798
5848
198
2549
1449
2399
3389
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 4A7
100N
91
200N
127
400N
0092
9586
2241
1TR
3772
3TR
92758
57975
23937
88844
21611
15158
25460
10TR
43280
02985
15TR
78420
30TR
93846
2TỶ
193631

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 06/04/24

0558 58
111 660
220 27 775 72
331 37 880 85 86
446 44 41 992 91

TP. HCM - 06/04/24

0123456789
5460
3280
8420
91
2241
1611
3631
0092
3772
8844
7975
2985
9586
3846
127
3937
2758
5158
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K1
100N
81
200N
446
400N
8294
4262
1335
1TR
3383
3TR
58946
58108
76959
92181
41257
93875
44812
10TR
78642
20985
15TR
58950
30TR
86352
2TỶ
522519

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 06/04/24

008 552 50 59 57
119 12 662
2775
335 885 81 83 81
442 46 46 994

Long An - 06/04/24

0123456789
8950
81
2181
4262
4812
8642
6352
3383
8294
1335
3875
0985
446
8946
1257
8108
6959
2519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T4
100N
92
200N
681
400N
1590
4393
1640
1TR
6705
3TR
83752
96341
51505
62116
33665
78124
65630
10TR
69431
30679
15TR
13064
30TR
01145
2TỶ
970856

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 06/04/24

005 05 556 52
116 664 65
224 779
331 30 881
445 41 40 990 93 92

Hậu Giang - 06/04/24

0123456789
1590
1640
5630
681
6341
9431
92
3752
4393
8124
3064
6705
1505
3665
1145
2116
0856
0679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K1N24
100N
03
200N
721
400N
4179
4679
7367
1TR
9597
3TR
04675
17107
44168
51508
55643
01531
51330
10TR
95257
06364
15TR
35665
30TR
27606
2TỶ
766671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 06/04/24

006 07 08 03 557
1665 64 68 67
221 771 75 79 79
331 30 8
443 997

Bình Phước - 06/04/24

0123456789
1330
721
1531
6671
03
5643
6364
4675
5665
7606
7367
9597
7107
5257
4168
1508
4179
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
04
200N
380
400N
3901
0674
1813
1TR
0885
3TR
64953
13815
67316
57299
41147
97574
98027
10TR
81924
37244
15TR
70715
30TR
68799
2TỶ
249316

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 06/04/24

001 04 553
116 15 15 16 13 6
224 27 774 74
3885 80
444 47 999 99

Đà Nẵng - 06/04/24

0123456789
380
3901
1813
4953
04
0674
7574
1924
7244
0885
3815
0715
7316
9316
1147
8027
7299
8799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
38
200N
321
400N
0118
9356
0935
1TR
2391
3TR
36960
72336
75873
07260
84750
17674
80805
10TR
09805
53094
15TR
15101
30TR
61401
2TỶ
181411

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 06/04/24

001 01 05 05 550 56
111 18 660 60
221 773 74
336 35 38 8
4994 91

Quảng Ngãi - 06/04/24

0123456789
6960
7260
4750
321
2391
5101
1401
1411
5873
7674
3094
0935
0805
9805
9356
2336
38
0118
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
93
200N
508
400N
4182
9995
2808
1TR
6448
3TR
17125
01337
73296
45488
36500
23617
59222
10TR
77258
33042
15TR
36732
30TR
43448
2TỶ
690805

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 06/04/24

005 00 08 08 558
117 6
225 22 7
332 37 888 82
448 42 48 996 95 93

Đắk Nông - 06/04/24

0123456789
6500
4182
9222
3042
6732
93
9995
7125
0805
3296
1337
3617
508
2808
6448
5488
7258
3448

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL