In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 02/03/2024

KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định
www.doisotrung.com.vn
Thứ bảyNam Định
ĐB 9-10-7-19-12-13-11-18 GQ
77433
G.Nhất
74982
G.Nhì
86227
74919
G.Ba
78519
65124
47963
10766
16187
87960
G.Tư
9494
1898
3887
7871
G.Năm
0791
6933
0328
3582
1207
8431
G.Sáu
741
053
377
G.Bảy
93
95
06
91

Nam Định - 02/03/24

0123456789
7960
7871
0791
8431
741
91
4982
3582
7963
6933
053
93
7433
5124
9494
95
0766
06
6227
6187
3887
1207
377
1898
0328
4919
8519
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3A7
100N
09
200N
041
400N
5917
9212
8310
1TR
3502
3TR
12392
95426
89142
43291
94523
93049
74332
10TR
77900
51081
15TR
54610
30TR
92132
2TỶ
830049

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 02/03/24

000 02 09 5
110 17 12 10 6
226 23 7
332 32 881
449 42 49 41 992 91

TP. HCM - 02/03/24

0123456789
8310
7900
4610
041
3291
1081
9212
3502
2392
9142
4332
2132
4523
5426
5917
09
3049
0049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K1
100N
27
200N
015
400N
0844
4040
4143
1TR
4946
3TR
93173
49558
51995
43373
11907
70544
09985
10TR
44859
42928
15TR
30187
30TR
14533
2TỶ
781762

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 02/03/24

007 559 58
115 662
228 27 773 73
333 887 85
444 46 44 40 43 995

Long An - 02/03/24

0123456789
4040
1762
4143
3173
3373
4533
0844
0544
015
1995
9985
4946
27
1907
0187
9558
2928
4859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K1T3
100N
16
200N
790
400N
5335
6907
4641
1TR
4171
3TR
98839
28676
86832
22650
72383
96740
29317
10TR
52912
32870
15TR
90450
30TR
29978
2TỶ
119818

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 02/03/24

007 550 50
118 12 17 16 6
2778 70 76 71
339 32 35 883
440 41 990

Hậu Giang - 02/03/24

0123456789
790
2650
6740
2870
0450
4641
4171
6832
2912
2383
5335
16
8676
6907
9317
9978
9818
8839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K1N24
100N
01
200N
052
400N
6385
2452
0350
1TR
8404
3TR
39438
34381
04570
88385
03598
46116
96524
10TR
13668
26433
15TR
51706
30TR
93070
2TỶ
056888

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 02/03/24

006 04 01 552 50 52
116 668
224 770 70
333 38 888 81 85 85
4998

Bình Phước - 02/03/24

0123456789
0350
4570
3070
01
4381
052
2452
6433
8404
6524
6385
8385
6116
1706
9438
3598
3668
6888
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng
Thứ bảy Loại vé:
100N
36
200N
038
400N
0055
8007
3677
1TR
2457
3TR
29181
47508
66597
56254
29789
92631
85358
10TR
74762
61079
15TR
14909
30TR
21866
2TỶ
147917

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 02/03/24

009 08 07 554 58 57 55
117 666 62
2779 77
331 38 36 881 89
4997

Đà Nẵng - 02/03/24

0123456789
9181
2631
4762
6254
0055
36
1866
8007
3677
2457
6597
7917
038
7508
5358
9789
1079
4909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thứ bảy Loại vé:
100N
06
200N
394
400N
1856
5781
5708
1TR
2764
3TR
07644
00463
60372
52340
02527
57237
68164
10TR
49046
15194
15TR
04352
30TR
81455
2TỶ
049669

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Ngãi ngày 02/03/24

008 06 555 52 56
1669 63 64 64
227 772
337 881
446 44 40 994 94

Quảng Ngãi - 02/03/24

0123456789
2340
5781
0372
4352
0463
394
2764
7644
8164
5194
1455
06
1856
9046
2527
7237
5708
9669
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đắk Nông
Thứ bảy Loại vé:
100N
21
200N
706
400N
5797
6611
4946
1TR
1520
3TR
33089
16447
03758
38109
11620
17130
27004
10TR
72641
07534
15TR
20980
30TR
57104
2TỶ
462239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đắk Nông ngày 02/03/24

004 09 04 06 558
111 6
220 20 21 7
339 34 30 880 89
441 47 46 997

Đắk Nông - 02/03/24

0123456789
1520
1620
7130
0980
21
6611
2641
7004
7534
7104
706
4946
5797
6447
3758
3089
8109
2239

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL