In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:

Đại lý vé số tiêu biểu

ĐLVS: Phát Lộc
Số ĐT: 0907 391 667
205 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp
ĐLVS: Đại Tài
Số ĐT: 01219 033 998
425 Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp
ĐLVS: 306
Số ĐT: 0908 926 736
Phạm Văn Chiêu, P.14, Q.Gò Vấp (Đối diện nhà thờ Thạch Đà)
ĐLVS: Gia Hân
Số ĐT: 090 959 3579
984 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp, Tp.HCM
ve số online

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình

KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
18
200N
047
400N
9696
9917
2040
1TR
1139
3TR
96231
68895
92581
30364
71531
42375
86740
10TR
04991
89999
15TR
22148
30TR
41179
2TỶ
831049

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 31/10/19

05
117 18 664
2779 75
331 31 39 881
449 48 40 40 47 991 99 95 96

Quảng Bình - 31/10/19

0123456789
2040
6740
6231
2581
1531
4991
0364
8895
2375
9696
047
9917
18
2148
1139
9999
1179
1049
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
74
200N
920
400N
8135
3726
5857
1TR
4437
3TR
26225
09445
06986
32564
10198
87816
33580
10TR
57580
36387
15TR
79838
30TR
17630
2TỶ
806522

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 24/10/19

0557
116 664
222 25 26 20 774
330 38 37 35 880 87 86 80
445 998

Quảng Bình - 24/10/19

0123456789
920
3580
7580
7630
6522
74
2564
8135
6225
9445
3726
6986
7816
5857
4437
6387
0198
9838
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
04
200N
475
400N
4844
9381
6037
1TR
8759
3TR
28118
73295
36175
51380
80611
31289
02012
10TR
63219
76103
15TR
71599
30TR
94282
2TỶ
429678

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 17/10/19

003 04 559
119 18 11 12 6
2778 75 75
337 882 80 89 81
444 999 95

Quảng Bình - 17/10/19

0123456789
1380
9381
0611
2012
4282
6103
04
4844
475
3295
6175
6037
8118
9678
8759
1289
3219
1599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
03
200N
578
400N
1717
8995
3766
1TR
6743
3TR
60546
25820
38539
82395
59783
13691
95288
10TR
75938
88413
15TR
79557
30TR
28986
2TỶ
406179

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 10/10/19

003 557
113 17 666
220 779 78
338 39 886 83 88
446 43 995 91 95

Quảng Bình - 10/10/19

0123456789
5820
3691
03
6743
9783
8413
8995
2395
3766
0546
8986
1717
9557
578
5288
5938
8539
6179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
60
200N
549
400N
3167
7944
1754
1TR
8235
3TR
81255
82373
24587
43473
72812
21766
46036
10TR
78804
23570
15TR
83917
30TR
20445
2TỶ
758074

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 03/10/19

004 555 54
117 12 666 67 60
2774 70 73 73
336 35 887
445 44 49 9

Quảng Bình - 03/10/19

0123456789
60
3570
2812
2373
3473
7944
1754
8804
8074
8235
1255
0445
1766
6036
3167
4587
3917
549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
97
200N
078
400N
8876
3145
2928
1TR
5773
3TR
55013
36625
76620
54205
31419
26777
78483
10TR
04902
53933
15TR
20349
30TR
34926
2TỶ
180449

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 26/09/19

002 05 5
113 19 6
226 25 20 28 777 73 76 78
333 883
449 49 45 997

Quảng Bình - 26/09/19

0123456789
6620
4902
5773
5013
8483
3933
3145
6625
4205
8876
4926
97
6777
078
2928
1419
0349
0449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
59
200N
768
400N
2960
5563
2822
1TR
6983
3TR
65684
73433
17233
90565
14562
57740
36930
10TR
22257
58511
15TR
94750
30TR
47524
2TỶ
847958

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 19/09/19

0558 50 57 59
111 665 62 60 63 68
224 22 7
333 33 30 884 83
440 9

Quảng Bình - 19/09/19

0123456789
2960
7740
6930
4750
8511
2822
4562
5563
6983
3433
7233
5684
7524
0565
2257
768
7958
59
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 1900 6131 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL