In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 12/06/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
25
200N
999
400N
8519
2307
3499
1TR
8297
3TR
06221
22073
23397
87886
52513
81954
59174
10TR
82364
03346
15TR
44747
30TR
23681
2TỶ
403234

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 20/02/23

007 554
113 19 664
221 25 773 74
334 881 86
447 46 997 97 99 99

Phú Yên - 20/02/23

0123456789
6221
3681
2073
2513
1954
9174
2364
3234
25
7886
3346
2307
8297
3397
4747
999
8519
3499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
10
200N
845
400N
9677
1203
2243
1TR
2514
3TR
67876
68406
34882
33184
13680
13230
49122
10TR
97919
37848
15TR
32424
30TR
57688
2TỶ
465072

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 13/02/23

006 03 5
119 14 10 6
224 22 772 76 77
330 888 82 84 80
448 43 45 9

Phú Yên - 13/02/23

0123456789
10
3680
3230
4882
9122
5072
1203
2243
2514
3184
2424
845
7876
8406
9677
7848
7688
7919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
75
200N
771
400N
1357
2198
1383
1TR
5550
3TR
11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226
10TR
03685
26691
15TR
96332
30TR
43431
2TỶ
697730

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 06/02/23

001 559 50 57
1667 68
223 26 771 75
330 31 32 38 885 83
4991 98

Phú Yên - 06/02/23

0123456789
5550
7730
771
1901
6691
3431
6332
1383
9723
75
3685
5226
1357
7667
2198
1868
1938
1859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
05
200N
038
400N
7380
4395
6413
1TR
2327
3TR
00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619
10TR
72308
37508
15TR
75896
30TR
44337
2TỶ
276645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/01/23

008 08 05 5
119 13 6
222 25 27 7
337 38 888 80
445 43 996 94 93 95

Phú Yên - 30/01/23

0123456789
7380
0322
6413
5093
7243
2894
05
4395
1125
6645
5896
2327
4337
038
0188
2308
7508
4619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
15
200N
107
400N
2077
8755
7392
1TR
2673
3TR
65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184
10TR
11409
82792
15TR
48382
30TR
31279
2TỶ
307019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 23/01/23

009 07 555
119 15 663
2779 70 73 77
3882 88 87 84
4992 97 97 92

Phú Yên - 23/01/23

0123456789
5970
7392
2792
8382
2673
3063
8184
15
8755
107
2077
3897
2497
6787
0588
1409
1279
7019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
03
200N
277
400N
5188
0139
8883
1TR
2200
3TR
37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531
10TR
39194
39442
15TR
11430
30TR
41001
2TỶ
422124

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 16/01/23

001 07 00 03 553
16
224 26 777 77
330 33 37 31 39 888 83
442 994

Phú Yên - 16/01/23

0123456789
2200
1430
3531
1001
9442
03
8883
7833
4753
9194
2124
1326
277
2437
1407
4477
5188
0139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
29
200N
296
400N
5290
6446
0447
1TR
7789
3TR
20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661
10TR
48691
97322
15TR
44888
30TR
63303
2TỶ
959593

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 09/01/23

003 5
119 668 61
222 29 29 29 775 71
3888 89
446 47 993 91 90 96

Phú Yên - 09/01/23

0123456789
5290
0771
5661
8691
7322
3303
9593
0975
296
6446
0447
9868
4888
29
7789
7419
6729
9429
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL