In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 23/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K2
100N
55
200N
027
400N
5404
3692
7555
1TR
7224
3TR
51511
04796
97131
29499
45822
22988
29249
10TR
05256
78361
15TR
61347
30TR
52770
2TỶ
038474

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 12/02/23

004 556 55 55
111 661
222 24 27 774 70
331 888
447 49 996 99 92

Kiên Giang - 12/02/23

0123456789
2770
1511
7131
8361
3692
5822
5404
7224
8474
55
7555
4796
5256
027
1347
2988
9499
9249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K1
100N
56
200N
448
400N
5031
5368
4825
1TR
1098
3TR
62408
94728
20973
18734
28544
59624
36073
10TR
33180
16851
15TR
93223
30TR
66692
2TỶ
654868

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 05/02/23

008 551 56
1668 68
223 28 24 25 773 73
334 31 880
444 48 992 98

Kiên Giang - 05/02/23

0123456789
3180
5031
6851
6692
0973
6073
3223
8734
8544
9624
4825
56
448
5368
1098
2408
4728
4868
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K5
100N
64
200N
749
400N
8018
7231
1820
1TR
8530
3TR
18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171
10TR
63836
12901
15TR
93357
30TR
36163
2TỶ
201243

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 29/01/23

001 557 51
118 663 60 61 64
220 773 78 71
336 30 31 883
443 49 9

Kiên Giang - 29/01/23

0123456789
1820
8530
0760
7231
8551
0361
0171
2901
3583
5673
6163
1243
64
3836
3357
8018
9178
749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K4
100N
99
200N
356
400N
4812
0948
7517
1TR
0290
3TR
67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892
10TR
10586
05172
15TR
18434
30TR
74636
2TỶ
332403

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 22/01/23

003 556
112 17 6
2772
336 34 39 30 886
443 48 998 94 92 92 90 99

Kiên Giang - 22/01/23

0123456789
0290
9730
4812
5392
4892
5172
2443
2403
5394
8434
356
0586
4636
7517
0948
7998
99
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K3
100N
80
200N
482
400N
1746
0466
5869
1TR
1904
3TR
30076
88832
81832
00454
48264
33688
77145
10TR
38086
87725
15TR
52814
30TR
27423
2TỶ
515546

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 15/01/23

004 554
114 664 66 69
223 25 776
332 32 886 88 82 80
446 45 46 9

Kiên Giang - 15/01/23

0123456789
80
482
8832
1832
7423
1904
0454
8264
2814
7145
7725
1746
0466
0076
8086
5546
3688
5869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K2
100N
28
200N
124
400N
1400
2869
3021
1TR
9267
3TR
62746
44556
79317
07016
81274
05953
84765
10TR
89331
84056
15TR
62855
30TR
81332
2TỶ
140182

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 08/01/23

000 555 56 56 53
117 16 665 67 69
221 24 28 774
332 31 882
446 9

Kiên Giang - 08/01/23

0123456789
1400
3021
9331
1332
0182
5953
124
1274
4765
2855
2746
4556
7016
4056
9267
9317
28
2869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K1
100N
64
200N
528
400N
2636
5029
5020
1TR
7486
3TR
76611
29433
13198
91143
95007
69599
35731
10TR
44067
79309
15TR
45354
30TR
13089
2TỶ
104380

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 01/01/23

009 07 554
111 667 64
229 20 28 7
333 31 36 880 89 86
443 998 99

Kiên Giang - 01/01/23

0123456789
5020
4380
6611
5731
9433
1143
64
5354
2636
7486
5007
4067
528
3198
5029
9599
9309
3089

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL