In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội

Đang chờ xổ số Hà Nội lúc 18:10': 30/06/2022. Còn 07:19:33 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 7-8-1-12-11-16-20-6VR
47202
G.Nhất
65673
G.Nhì
20007
93437
G.Ba
15277
19055
81322
66308
96576
66228
G.Tư
2797
2795
2325
2530
G.Năm
4785
9918
4475
9466
5635
4899
G.Sáu
240
200
188
G.Bảy
01
04
08
86

Hà Nội - 28/04/22

0123456789
2530
240
200
01
1322
7202
5673
04
9055
2795
2325
4785
4475
5635
6576
9466
86
0007
3437
5277
2797
6308
6228
9918
188
08
4899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 1-12-3-9-15-11VN
99368
G.Nhất
01450
G.Nhì
12908
24755
G.Ba
09091
92951
04157
10076
40192
01878
G.Tư
8346
6765
8967
5497
G.Năm
0195
6957
2063
4289
1360
7038
G.Sáu
795
819
128
G.Bảy
51
06
41
11

Hà Nội - 25/04/22

0123456789
1450
1360
9091
2951
51
41
11
0192
2063
4755
6765
0195
795
0076
8346
06
4157
8967
5497
6957
2908
1878
7038
128
9368
4289
819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 9-13-6-14-5-3VH
89291
G.Nhất
56407
G.Nhì
88668
89544
G.Ba
76659
20521
61379
28262
04675
24608
G.Tư
7847
4900
8894
1771
G.Năm
5018
3306
8949
8270
0174
4791
G.Sáu
695
835
527
G.Bảy
96
43
75
54

Hà Nội - 21/04/22

0123456789
4900
8270
0521
1771
4791
9291
8262
43
9544
8894
0174
54
4675
695
835
75
3306
96
6407
7847
527
8668
4608
5018
6659
1379
8949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 15-2-6-4-11-3VE
80436
G.Nhất
92047
G.Nhì
18684
42377
G.Ba
68150
10118
96207
80561
26218
80711
G.Tư
0043
6277
5298
5747
G.Năm
4822
0775
4664
3875
3672
4147
G.Sáu
965
167
129
G.Bảy
70
58
04
93

Hà Nội - 18/04/22

0123456789
8150
70
0561
0711
4822
3672
0043
93
8684
4664
04
0775
3875
965
0436
2047
2377
6207
6277
5747
4147
167
0118
6218
5298
58
129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 7-1-14-3-10-12VA
96764
G.Nhất
17962
G.Nhì
83366
72336
G.Ba
94024
43923
04766
87110
21910
61262
G.Tư
7016
1107
7340
5131
G.Năm
5480
7294
4053
9950
2305
4874
G.Sáu
532
618
794
G.Bảy
86
05
36
32

Hà Nội - 14/04/22

0123456789
7110
1910
7340
5480
9950
5131
7962
1262
532
32
3923
4053
4024
7294
4874
794
6764
2305
05
3366
2336
4766
7016
86
36
1107
618
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 3-15-12-9-10-8UX
86317
G.Nhất
12274
G.Nhì
88441
84090
G.Ba
61734
29101
64471
03818
43846
07800
G.Tư
7610
3964
0958
7772
G.Năm
5770
7716
3831
4011
4006
9343
G.Sáu
383
948
701
G.Bảy
21
31
35
40

Hà Nội - 11/04/22

0123456789
4090
7800
7610
5770
40
8441
9101
4471
3831
4011
701
21
31
7772
9343
383
2274
1734
3964
35
3846
7716
4006
6317
3818
0958
948
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL