In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L22
100N
27
200N
488
400N
0464
5914
6868
1TR
0470
3TR
69593
31728
29307
11289
49579
30694
44065
10TR
27817
69938
15TR
54512
30TR
76369
2TỶ
778406

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/05/22

006 07 5
112 17 14 669 65 64 68
228 27 779 70
338 889 88
4993 94

Đồng Tháp - 30/05/22

0123456789
0470
4512
9593
0464
5914
0694
4065
8406
27
9307
7817
488
6868
1728
9938
1289
9579
6369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L21
100N
21
200N
704
400N
9527
7717
9848
1TR
4098
3TR
40450
32754
52849
65917
92567
54326
91562
10TR
42316
33564
15TR
33518
30TR
29541
2TỶ
076308

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/05/22

008 04 550 54
118 16 17 17 664 67 62
226 27 21 7
38
441 49 48 998

Đồng Tháp - 23/05/22

0123456789
0450
21
9541
1562
704
2754
3564
4326
2316
9527
7717
5917
2567
9848
4098
3518
6308
2849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L20
100N
58
200N
468
400N
6135
7989
7464
1TR
0771
3TR
08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290
10TR
73168
24633
15TR
58661
30TR
76469
2TỶ
037054

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 16/05/22

0554 55 58
115 18 669 61 68 64 68
2771
333 39 35 881 81 89
4990

Đồng Tháp - 16/05/22

0123456789
8290
0771
8781
4381
8661
4633
7464
7054
6135
7815
9655
58
468
1518
3168
7989
9839
6469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L19
100N
68
200N
017
400N
7068
2052
4478
1TR
6415
3TR
01693
65581
19967
52264
81772
18450
24109
10TR
52573
97431
15TR
73036
30TR
56766
2TỶ
757852

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 09/05/22

009 552 50 52
115 17 666 67 64 68 68
2773 72 78
336 31 881
4993

Đồng Tháp - 09/05/22

0123456789
8450
5581
7431
2052
1772
7852
1693
2573
2264
6415
3036
6766
017
9967
68
7068
4478
4109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L18
100N
16
200N
053
400N
7055
2310
6387
1TR
4388
3TR
94181
96891
34862
10176
18162
27159
13749
10TR
70758
23776
15TR
35479
30TR
23464
2TỶ
914098

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 02/05/22

0558 59 55 53
110 16 664 62 62
2779 76 76
3881 88 87
449 998 91

Đồng Tháp - 02/05/22

0123456789
2310
4181
6891
4862
8162
053
3464
7055
16
0176
3776
6387
4388
0758
4098
7159
3749
5479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L17
100N
55
200N
936
400N
7605
7938
0268
1TR
4757
3TR
57612
90703
20840
43866
62389
80093
78058
10TR
16232
39172
15TR
20558
30TR
57357
2TỶ
720096

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/04/22

003 05 557 58 58 57 55
112 666 68
2772
332 38 36 889
440 996 93

Đồng Tháp - 25/04/22

0123456789
0840
7612
6232
9172
0703
0093
55
7605
936
3866
0096
4757
7357
7938
0268
8058
0558
2389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L16
100N
07
200N
142
400N
2186
6584
7725
1TR
3194
3TR
52776
11451
31655
44687
04468
56089
62489
10TR
68790
57508
15TR
29343
30TR
10005
2TỶ
405616

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 18/04/22

005 08 07 551 55
116 668
225 776
3887 89 89 86 84
443 42 990 94

Đồng Tháp - 18/04/22

0123456789
8790
1451
142
9343
6584
3194
7725
1655
0005
2186
2776
5616
07
4687
4468
7508
6089
2489
app xo so minh chinh
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 (3000đ/phút)
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL