In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 24/06/2024
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N12
100N
62
200N
762
400N
0228
0569
3511
1TR
7495
3TR
60175
12705
49236
68735
76959
80240
88834
10TR
26517
00107
15TR
75224
30TR
56233
2TỶ
665017

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/03/23

007 05 559
117 17 11 669 62 62
224 28 775
333 36 35 34 8
440 995

Đồng Tháp - 20/03/23

0123456789
0240
3511
62
762
6233
8834
5224
7495
0175
2705
8735
9236
6517
0107
5017
0228
0569
6959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N11
100N
99
200N
253
400N
6743
5171
7428
1TR
7663
3TR
07802
02466
98748
21889
08789
91346
20618
10TR
17963
56454
15TR
06350
30TR
44689
2TỶ
646022

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 13/03/23

002 550 54 53
118 663 66 63
222 28 771
3889 89 89
448 46 43 999

Đồng Tháp - 13/03/23

0123456789
6350
5171
7802
6022
253
6743
7663
7963
6454
2466
1346
7428
8748
0618
99
1889
8789
4689
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N10
100N
66
200N
666
400N
4709
4547
2630
1TR
7543
3TR
38886
15285
17094
34570
62642
80096
80229
10TR
00016
09803
15TR
53737
30TR
68544
2TỶ
376440

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/03/23

003 09 5
116 666 66
229 770
337 30 886 85
440 44 42 43 47 994 96

Đồng Tháp - 06/03/23

0123456789
2630
4570
6440
2642
7543
9803
7094
8544
5285
66
666
8886
0096
0016
4547
3737
4709
0229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N09
100N
73
200N
044
400N
4973
3135
1681
1TR
0093
3TR
61649
61017
75313
17621
12787
65848
38727
10TR
15861
48469
15TR
30580
30TR
90863
2TỶ
545088

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 27/02/23

05
117 13 663 61 69
221 27 773 73
335 888 80 87 81
449 48 44 993

Đồng Tháp - 27/02/23

0123456789
0580
1681
7621
5861
73
4973
0093
5313
0863
044
3135
1017
2787
8727
5848
5088
1649
8469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N08
100N
26
200N
294
400N
1096
4103
9547
1TR
6547
3TR
78481
76570
35313
20005
17539
01130
94969
10TR
77254
69924
15TR
87748
30TR
40990
2TỶ
699101

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 20/02/23

001 05 03 554
113 669
224 26 770
339 30 881
448 47 47 990 96 94

Đồng Tháp - 20/02/23

0123456789
6570
1130
0990
8481
9101
4103
5313
294
7254
9924
0005
26
1096
9547
6547
7748
7539
4969
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N07
100N
59
200N
532
400N
4462
4910
6648
1TR
8616
3TR
78949
95763
46795
08579
09631
88196
98574
10TR
53891
80752
15TR
60477
30TR
77683
2TỶ
883267

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 13/02/23

0552 59
116 10 667 63 62
2777 79 74
331 32 883
449 48 991 95 96

Đồng Tháp - 13/02/23

0123456789
4910
9631
3891
532
4462
0752
5763
7683
8574
6795
8616
8196
0477
3267
6648
59
8949
8579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N06
100N
71
200N
368
400N
4060
5631
8322
1TR
1591
3TR
92578
23528
37812
50139
70905
80770
24644
10TR
91458
78800
15TR
69774
30TR
66768
2TỶ
328646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 06/02/23

000 05 558
112 668 60 68
228 22 774 78 70 71
339 31 8
446 44 991

Đồng Tháp - 06/02/23

0123456789
4060
0770
8800
71
5631
1591
8322
7812
4644
9774
0905
8646
368
2578
3528
1458
6768
0139

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL