In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 30/10/2023

Còn 10:16:17 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 19-1-8-6-10-7-15-18AX
34684
G.Nhất
07449
G.Nhì
68543
68556
G.Ba
25283
29519
54803
06974
65945
63081
G.Tư
7503
1183
6318
1975
G.Năm
2186
9701
6753
9487
4244
4899
G.Sáu
401
623
609
G.Bảy
36
22
50
83

Hà Nội - 30/10/23

0123456789
50
3081
9701
401
22
8543
5283
4803
7503
1183
6753
623
83
6974
4244
4684
5945
1975
8556
2186
36
9487
6318
7449
9519
4899
609
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 10E2
100N
60
200N
493
400N
1447
7512
8074
1TR
4907
3TR
63663
57010
13110
57959
29566
23871
32816
10TR
29798
82395
15TR
76523
30TR
71036
2TỶ
616404

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/10/23

004 07 559
110 10 16 12 663 66 60
223 771 74
336 8
447 998 95 93

TP. HCM - 30/10/23

0123456789
60
7010
3110
3871
7512
493
3663
6523
8074
6404
2395
9566
2816
1036
1447
4907
9798
7959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: N44
100N
97
200N
403
400N
9427
6307
9270
1TR
9678
3TR
59743
18021
46409
24234
07989
78809
17049
10TR
96020
71723
15TR
04452
30TR
61877
2TỶ
110959

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/10/23

009 09 07 03 559 52
16
220 23 21 27 777 78 70
334 889
443 49 997

Đồng Tháp - 30/10/23

0123456789
9270
6020
8021
4452
403
9743
1723
4234
97
9427
6307
1877
9678
6409
7989
8809
7049
0959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: 23-T10K5
100N
00
200N
688
400N
3270
8196
1243
1TR
6844
3TR
40077
67177
39428
59064
43234
55581
53604
10TR
99882
14303
15TR
23907
30TR
72692
2TỶ
083753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 30/10/23

007 03 04 00 553
1664
228 777 77 70
334 882 81 88
444 43 992 96

Cà Mau - 30/10/23

0123456789
00
3270
5581
9882
2692
1243
4303
3753
6844
9064
3234
3604
8196
0077
7177
3907
688
9428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
28
200N
518
400N
8893
8897
3701
1TR
1890
3TR
73532
64612
43399
16125
99526
75569
22933
10TR
11423
65990
15TR
71433
30TR
55069
2TỶ
536532

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 30/10/23

001 5
112 18 669 69
223 25 26 28 7
332 33 32 33 8
4990 99 90 93 97

Thừa T. Huế - 30/10/23

0123456789
1890
5990
3701
3532
4612
6532
8893
2933
1423
1433
6125
9526
8897
28
518
3399
5569
5069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
07
200N
114
400N
5339
3091
9138
1TR
4037
3TR
64416
82442
05134
18047
76002
46963
91095
10TR
19236
61513
15TR
49330
30TR
65308
2TỶ
400243

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/10/23

008 02 07 5
113 16 14 663
27
330 36 34 37 39 38 8
443 42 47 995 91

Phú Yên - 30/10/23

0123456789
9330
3091
2442
6002
6963
1513
0243
114
5134
1095
4416
9236
07
4037
8047
9138
5308
5339

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL