In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 27/01/2023

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng
www.doisotrung.com.vn
Thứ sáuHải Phòng
ĐB 1-7-11-15-6-3LF
72859
G.Nhất
84970
G.Nhì
22948
27905
G.Ba
68839
72151
45870
16675
45622
30683
G.Tư
5687
8094
1582
5288
G.Năm
9289
6626
4652
3120
7508
5479
G.Sáu
166
101
463
G.Bảy
93
42
35
69

Hải Phòng - 27/01/23

0123456789
4970
5870
3120
2151
101
5622
1582
4652
42
0683
463
93
8094
7905
6675
35
6626
166
5687
2948
5288
7508
8839
9289
5479
69
2859
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 44VL04
100N
98
200N
978
400N
9228
3053
9514
1TR
2694
3TR
91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057
10TR
14392
45874
15TR
80817
30TR
81031
2TỶ
528265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 27/01/23

0552 57 53
117 14 665 65
228 774 75 78
331 8
447 44 45 992 94 98

Vĩnh Long - 27/01/23

0123456789
1031
3752
4392
3053
9514
2694
5644
5874
6375
3365
8545
8265
1447
3057
0817
98
978
9228
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01K04
100N
76
200N
599
400N
1731
0234
3585
1TR
0901
3TR
41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586
10TR
54981
15530
15TR
64773
30TR
45249
2TỶ
743731

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 27/01/23

002 01 551 52
1666
229 773 74 76
331 30 31 34 881 86 85
449 999

Bình Dương - 27/01/23

0123456789
5530
1731
0901
1251
4981
3731
9302
7552
4773
0234
6674
3585
76
6266
3586
599
1629
5249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 32TV04
100N
26
200N
345
400N
1773
4197
8002
1TR
0110
3TR
35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641
10TR
80135
79713
15TR
02248
30TR
99482
2TỶ
723196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 27/01/23

003 02 556 57
113 17 10 6
226 773
335 882 84
448 41 41 45 996 97

Trà Vinh - 27/01/23

0123456789
0110
6141
4641
8002
9482
1773
6803
9713
5084
345
0135
26
5456
3196
4197
8757
9917
2248
KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
Thứ sáu Loại vé:
100N
59
200N
384
400N
9339
6578
6401
1TR
7031
3TR
83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207
10TR
95526
04132
15TR
34677
30TR
77497
2TỶ
555221

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Gia Lai ngày 27/01/23

009 07 01 559
16
221 26 777 78
332 35 31 39 885 85 84
447 47 997

Gia Lai - 27/01/23

0123456789
6401
7031
5221
4132
384
6485
3235
9785
5526
3547
8547
4207
4677
7497
6578
59
9339
0409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ninh Thuận
Thứ sáu Loại vé:
100N
33
200N
695
400N
4980
0123
1166
1TR
8756
3TR
03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462
10TR
93078
75146
15TR
92687
30TR
94851
2TỶ
284882

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Ninh Thuận ngày 27/01/23

0551 58 56
1667 62 66
223 778
333 882 87 83 81 80
446 44 44 995

Ninh Thuận - 27/01/23

0123456789
4980
4581
4851
6462
4882
33
0123
3683
4744
7244
695
1166
8756
5146
8767
2687
3558
3078

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL