In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 26/12/2022

Còn 11:13:11 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ haiHà Nội
ĐB 9-8-7-13-6-5KS
03400
G.Nhất
85616
G.Nhì
54319
69470
G.Ba
94472
23306
67943
97010
90629
53791
G.Tư
1662
2354
1631
0863
G.Năm
3393
5667
3553
2023
4912
2568
G.Sáu
626
282
636
G.Bảy
79
36
48
34

Hà Nội - 26/12/22

0123456789
9470
7010
3400
3791
1631
4472
1662
4912
282
7943
0863
3393
3553
2023
2354
34
5616
3306
626
636
36
5667
2568
48
4319
0629
79
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 12E2
100N
14
200N
807
400N
7990
9594
5680
1TR
0169
3TR
73911
10107
51802
54691
60707
82727
08285
10TR
21309
16801
15TR
76274
30TR
33063
2TỶ
305973

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/12/22

009 01 07 02 07 07 5
111 14 663 69
227 773 74
3885 80
4991 90 94

TP. HCM - 26/12/22

0123456789
7990
5680
3911
4691
6801
1802
3063
5973
14
9594
6274
8285
807
0107
0707
2727
0169
1309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: L52
100N
69
200N
699
400N
9141
8319
6958
1TR
3803
3TR
84075
64010
72044
79721
94696
00702
43259
10TR
23213
50476
15TR
42416
30TR
58062
2TỶ
084679

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 26/12/22

002 03 559 58
116 13 10 19 662 69
221 779 76 75
38
444 41 996 99

Đồng Tháp - 26/12/22

0123456789
4010
9141
9721
0702
8062
3803
3213
2044
4075
4696
0476
2416
6958
69
699
8319
3259
4679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T12K4
100N
80
200N
872
400N
9500
3783
9402
1TR
6539
3TR
77354
39598
58169
26093
67729
00507
12349
10TR
82795
67069
15TR
01860
30TR
79345
2TỶ
219069

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 26/12/22

007 00 02 554
1669 60 69 69
229 772
339 883 80
445 49 995 98 93

Cà Mau - 26/12/22

0123456789
80
9500
1860
872
9402
3783
6093
7354
2795
9345
0507
9598
6539
8169
7729
2349
7069
9069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thứ hai Loại vé:
100N
67
200N
963
400N
0056
0043
7327
1TR
7407
3TR
97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837
10TR
62559
57231
15TR
79351
30TR
37531
2TỶ
180006

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 26/12/22

006 01 02 07 551 59 52 56
1663 67
227 7
331 31 30 37 8
446 44 43 9

Thừa T. Huế - 26/12/22

0123456789
7430
7601
7231
9351
7531
0002
1952
963
0043
9744
0056
4446
0006
67
7327
7407
3837
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
Thứ hai Loại vé:
100N
37
200N
075
400N
2147
0967
5477
1TR
0517
3TR
53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526
10TR
07457
54865
15TR
77409
30TR
47569
2TỶ
203654

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 26/12/22

009 07 554 57 54
117 669 65 62 67
226 777 75
337 8
442 43 47 994

Phú Yên - 26/12/22

0123456789
3242
9162
4343
8654
4594
3654
075
4865
8526
37
2147
0967
5477
0517
9307
7457
7409
7569
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL