In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 22/02/2024

Còn 10:04:35 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 7-6-10-2-11-3-18-12 GD
82488
G.Nhất
52311
G.Nhì
07072
42726
G.Ba
40481
49867
76166
29399
36193
63578
G.Tư
9404
2834
6012
1448
G.Năm
4126
1347
1048
7295
7820
8038
G.Sáu
450
637
460
G.Bảy
25
70
90
13

Hà Nội - 22/02/24

0123456789
7820
450
460
70
90
2311
0481
7072
6012
6193
13
9404
2834
7295
25
2726
6166
4126
9867
1347
637
3578
1448
1048
8038
2488
9399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K4
100N
68
200N
791
400N
1243
6241
9479
1TR
6925
3TR
72156
18634
00553
41689
28329
86092
05249
10TR
02023
28134
15TR
74738
30TR
31450
2TỶ
962539

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 22/02/24

0550 56 53
1668
223 29 25 779
339 38 34 34 889
449 43 41 992 91

Tây Ninh - 22/02/24

0123456789
1450
791
6241
6092
1243
0553
2023
8634
8134
6925
2156
68
4738
9479
1689
8329
5249
2539
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-2K4
100N
81
200N
170
400N
8861
1986
1312
1TR
8991
3TR
98194
20844
60920
58567
85147
63824
71643
10TR
65867
89686
15TR
86265
30TR
35300
2TỶ
772404

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 22/02/24

004 00 5
112 665 67 67 61
220 24 770
3886 86 81
444 47 43 994 91

An Giang - 22/02/24

0123456789
170
0920
5300
81
8861
8991
1312
1643
8194
0844
3824
2404
6265
1986
9686
8567
5147
5867
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K4
100N
73
200N
267
400N
1280
7236
1292
1TR
8003
3TR
90750
51158
35890
81861
81532
99425
17342
10TR
41563
10409
15TR
40327
30TR
53477
2TỶ
764175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 22/02/24

009 03 550 58
1663 61 67
227 25 775 77 73
332 36 880
442 990 92

Bình Thuận - 22/02/24

0123456789
1280
0750
5890
1861
1292
1532
7342
73
8003
1563
9425
4175
7236
267
0327
3477
1158
0409
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
38
200N
931
400N
6197
7105
0980
1TR
0249
3TR
31410
07023
18410
94324
44135
33551
33641
10TR
65658
11286
15TR
34325
30TR
25964
2TỶ
070593

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 22/02/24

005 558 51
110 10 664
225 23 24 7
335 31 38 886 80
441 49 993 97

Bình Định - 22/02/24

0123456789
0980
1410
8410
931
3551
3641
7023
0593
4324
5964
7105
4135
4325
1286
6197
38
5658
0249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
56
200N
112
400N
2606
0875
8748
1TR
5754
3TR
31638
98654
75404
67263
98872
17633
33589
10TR
87845
42780
15TR
89599
30TR
20810
2TỶ
365867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 22/02/24

004 06 554 54 56
110 12 667 63
2772 75
338 33 880 89
445 48 999

Quảng Bình - 22/02/24

0123456789
2780
0810
112
8872
7263
7633
5754
8654
5404
0875
7845
56
2606
5867
8748
1638
3589
9599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
35
200N
413
400N
6397
5377
9417
1TR
3370
3TR
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
10TR
27120
55471
15TR
65286
30TR
69386
2TỶ
839446

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 22/02/24

05
111 17 13 6
220 27 21 771 75 70 77
332 35 886 86 80
446 999 97

Quảng Trị - 22/02/24

0123456789
3370
2180
7120
1711
4521
5471
3432
413
35
8175
5286
9386
9446
6397
5377
9417
1227
9899

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL