In vé Dò - Cài đặt
Hotline:

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN Ngày 08/06/2023

Xổ số hôm nay đã kết thúc » Xem thêm trang kết quả xổ số theo ngày!...
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
www.doisotrung.com.vn
Thứ nămHà Nội
ĐB 11-10-6-15-12-14TZ
13437
G.Nhất
01318
G.Nhì
28445
82535
G.Ba
71477
39624
54759
25625
23113
63826
G.Tư
4472
8981
7954
0986
G.Năm
5344
9805
4411
8024
3303
3715
G.Sáu
934
777
592
G.Bảy
66
88
48
31

Hà Nội - 08/06/23

0123456789
8981
4411
31
4472
592
3113
3303
9624
7954
5344
8024
934
8445
2535
5625
9805
3715
3826
0986
66
1477
777
3437
1318
88
48
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
11
200N
957
400N
5912
2333
1342
1TR
4802
3TR
27169
55221
39503
01730
42883
21709
67858
10TR
88515
90231
15TR
82527
30TR
96782
2TỶ
328702

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 08/06/23

002 03 09 02 558 57
115 12 11 669
227 21 7
331 30 33 882 83
442 9

Tây Ninh - 08/06/23

0123456789
1730
11
5221
0231
5912
1342
4802
6782
8702
2333
9503
2883
8515
957
2527
7858
7169
1709
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-6K2
100N
45
200N
699
400N
3537
0814
5850
1TR
1829
3TR
15085
52655
75491
54710
88455
21900
54389
10TR
74729
48171
15TR
09211
30TR
48397
2TỶ
141380

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 08/06/23

000 555 55 50
111 10 14 6
229 29 771
337 880 85 89
445 997 91 99

An Giang - 08/06/23

0123456789
5850
4710
1900
1380
5491
8171
9211
0814
45
5085
2655
8455
3537
8397
699
1829
4389
4729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K2
100N
34
200N
144
400N
6263
0535
3071
1TR
3875
3TR
01620
92056
92323
30169
07206
75943
98857
10TR
20594
14122
15TR
70792
30TR
48449
2TỶ
905511

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 08/06/23

006 556 57
111 669 63
222 20 23 775 71
335 34 8
449 43 44 992 94

Bình Thuận - 08/06/23

0123456789
1620
3071
5511
4122
0792
6263
2323
5943
34
144
0594
0535
3875
2056
7206
8857
0169
8449
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
67
200N
679
400N
0840
3472
2133
1TR
9591
3TR
35393
48534
22262
90013
62922
14806
54695
10TR
19295
19656
15TR
37645
30TR
42002
2TỶ
181440

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 08/06/23

002 06 556
113 662 67
222 772 79
334 33 8
440 45 40 995 93 95 91

Bình Định - 08/06/23

0123456789
0840
1440
9591
3472
2262
2922
2002
2133
5393
0013
8534
4695
9295
7645
4806
9656
67
679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
Thứ năm Loại vé:
100N
26
200N
995
400N
8297
3402
4009
1TR
6209
3TR
38156
98542
53672
04473
81036
59665
53503
10TR
38022
55240
15TR
07504
30TR
35806
2TỶ
063283

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 08/06/23

006 04 03 09 02 09 556
1665
222 26 772 73
336 883
440 42 997 95

Quảng Bình - 08/06/23

0123456789
5240
3402
8542
3672
8022
4473
3503
3283
7504
995
9665
26
8156
1036
5806
8297
4009
6209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
Thứ năm Loại vé:
100N
94
200N
428
400N
4360
3383
1439
1TR
6160
3TR
87223
55480
10395
96351
82222
44506
34381
10TR
42151
94592
15TR
87228
30TR
70805
2TỶ
877517

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 08/06/23

005 06 551 51
117 660 60
228 23 22 28 7
339 880 81 83
4992 95 94

Quảng Trị - 08/06/23

0123456789
4360
6160
5480
6351
4381
2151
2222
4592
3383
7223
94
0395
0805
4506
7517
428
7228
1439

Dành cho Đại Lý Vietlott

trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 20 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

CÔNG TY TNHH MINH CHÍNH LOTTERY

KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG

Tải phần mềm hỗ trợ
 
Tổng đài: 028 99990007 
 

© 2013 minhchinh.com. All Rights Reserverd. A brand of MCL